Boerenverstand+missende+link+bij+big+data
Nieuws
© Wageningen UR

Boerenverstand missende link bij big data

Boerenverstand is de missende link tussen de data en het advies aan de boer. Dat is één van de conclusies die de verschillende partijen binnen AgroDataCube Sprint trekken. Samen ontwikkelen ze landbouwapplicaties op basis van big en open data.

Voor besluitprocessen in de landbouw komen meer en meer data beschikbaar ter ondersteuning van boeren, loonwerkers, bedrijven, beleidsdirecties en andere partijen. Deze data stellen app-ontwikkelaars en ICT-bedrijven ook in staat om interessante nieuwe applicaties te bouwen.

In een driedaagse ontwikkelsprint gingen acht bedrijven aan de slag om prototypes en applicaties te bouwen op basis van data uit AgroDataCube. Deze dataverzameling voor de agrarische sector is gemaakt op basis van open big data bronnen zoals weer, bodem, perceelsgrenzen, hoogte, gewasopvolging en groen-indexen over de periode 2012-2017.

Softwareontwikkelaars en data-deskundigen van Wageningen UR ondersteunden dit proces, dat gefaciliteerd werd door digitaal adviesbureau FarmHack. Het project werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Environmental Research.

Eigen vragen

De deelnemende bedrijven waren Cosun, Rovecom, ZLTO, Van Aken Automatisering, Cumela, Gubbels Agro, Hallo Boer, Dynalynx en HLB, bedrijven van verschillende aard, startend, ICT-ontwikkelaar, voedselverwerkend, belangenbehartiging. Zij kwamen met hun eigen vragen uit verschillende sectoren.

Overeenkomsten zijn dat ze willen leren hoe ze meer data kunnen inzetten in hun eigen processen, hoe combinaties met andere data-bronnen kunnen worden gemaakt en wat mogelijkheden voor samenwerking in hun sectoren zijn. Ook zijn er vragen over de meerwaarde van data om besluitvorming te ondersteunen.

De AgroDataCube Sprint faciliteerde samenwerking en leren in een driedaags programma, dat deelnemers dwong om aan de slag te gaan met data, te ontdekken wat er wel en niet in zit, op een intensieve manier. Aan het einde van de sprint presenteerden de deelnemers hun voortgang en leerpunten aan de gehele groep.

Meerwaarde van data

Een voorbeeld van een resultaat was de 'perceel-centraal' toepassing, een gezamenlijke uitwerking door Rovecom, Cumela, Gubbels Agro, Dynalynx, HLB en Wageningen Environmental Research om data van meerwaarde te laten zijn voor boer en loonwerker.

Doelstelling van Perceel Centraal is om de data flow tussen loonwerker en boer te stroomlijnen, en te combineren met data uit de AgroDataCube, zodat de boer en loonwerker makkelijker over de inzichten uit de data kunnen spreken en een gezamenlijke aanpak kunnen bespreken voor de teelten.

Voor meer informatie zie https://www.wur.nl/nl/nieuws/AgroDataCube-Sprint-Samen-landbouwapplicaties-ontwikkelen-op-basis-van-big-en-open-data.htm

Hiertoe zijn slimme indicatoren die machinedata combineren met externe data voor, bijvoorbeeld, uitspoelingsrisico en stikstof-efficiëntie nodig en een data rotonde die boer en loonwerker in staat stelt om makkelijk bij elkaars data te komen.

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer