Kabinet+opent+deur+voor+initiatieven+dierenwelzijn
Nieuws
©

Kabinet opent deur voor initiatieven dierenwelzijn

Het kabinet wil de wetgeving aanpassen om duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken, te beginnen met ondersteuning van initiatieven op het gebied van klimaat en dierenwelzijn.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft daarom vandaag het wetsvoorstel 'Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven' ingediend bij de Raad van State. Ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontwikkelen steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie-maatschappij te verduurzamen. Daarbij kunnen zij op belemmeringen stuiten binnen de bestaande marktregels.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat afspraken die zij onderling maken, strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen een ontwikkeling steunen. Dit gold bijvoorbeeld rond de samenwerkingsafspraken over de 'De Kip van Morgen' - een overeenkomst tussen verschillende supermarkten voor een beter welzijn van de kip

Meer zekerheid

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer schept meer ruimte door de mogelijkheid te bieden om een initiatief een wettelijke status te geven. Hierdoor kunnen breed gesteunde duurzame diensten en producten beter en sneller van de grond komen.

Als op basis van het wetsvoorstel een duurzaamheidsmaatregel wordt voorgesteld, zonder dat er draagvlak is onder de ondernemers die hieraan moeten voldoen, dan zal deze maatregel niet doorgaan. Partijen die deze maatregel willen, zullen dan een andere weg moeten vinden.

In het wetsvoorstel zijn diverse andere waarborgen ingebouwd om te zorgen dat initiatieven daadwerkelijk bijdragen aan het beoogde duurzaamheidsdoel. Initiatiefnemers moeten bij een verzoek voor een wettelijke regeling bovendien aantonen dat er dat tegenstanders gehoord zijn.

Wetgeving moet duurzame groei echter niet afremmen

Ook moeten voor- en nadelen voor bijvoorbeeld consumenten vooraf goed in kaart zijn gebracht. De verantwoordelijke minister wint over het initiatief onafhankelijk advies in en neemt vervolgens de beslissing voor wel of niet het toekennen van een wettelijke status.

Mededingingsregels

Staatssecretaris Keijzer hoopt dat de aanpassing de initiatieven zal stimuleren. 'Wetgeving moet duurzame groei echter niet afremmen. Soms zijn wetten nog niet toepasbaar op de nieuwste innovaties of sluiten mededingingregels samenwerking uit.

Bij het bijvoorbeeld op de markt brengen van duurzamere energie of diervriendelijker geproduceerd vlees, is samenwerken vaak noodzakelijk voor succes. Breed gedragen initiatieven voor duurzamere producten of diensten kunnen daarom vastgelegd worden in aparte wettelijke regelingen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  24° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  24° / 16°
  60 %
Meer weer