AgruniekRijnvallei+betaalt+9%2C3+miljoen+terug
Nieuws
© agruniek rijnvallei

AgruniekRijnvallei betaalt 9,3 miljoen terug

Met 6 euro per afgenomen ton mengvoer in 2017 en 3 procent van de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen betaalt AgruniekRijnvallei (AR) in totaal 9,3 miljoen euro aan haar afnemers. De gulle gift komt door een positief resultaat van de onderneming van 1,65 miljoen euro na belasting.
Goed resultaat vier pijlers

De geldomzet steeg daarbij naar bijna 240 miljoen euro. In het resultaat is rekening gehouden met een prijsreductie van ruim 3 miljoen euro over de in 2017 afgenomen veevoeders en gewasbeschermingsmiddelen.

In de uitbetaling van 9,3 miljoen zijn ook de bonus-, betalings- en ledenkorting en het Extra AR voordeel meegerekend. Het Extra AR voordeel betekende een extra korting van 5,00 euro per ton op de eigen geproduceerde mengvoeders in bulk. Deze korting gold van oktober 2017 tot en met week 4 van 2018.

Alle vier de pijlers, voer, plant, op- en overslag en winkels, hebben positief bijgedragen aan het resultaat van AR. In 2017 zijn de bedrijfskosten gedaald. De solvabiliteit en liquiditeit van AR zijn volgens algemeen directeur Martin Grift uitstekend: 'Het afgelopen jaar heeft de onderneming flink geïnvesteerd in de fabrieken en in kennis en kunde om ondernemers bij te kunnen staan in de veranderende markt.'

Zo is onder meer inzet op de VLOG-markt, waarbij naar ggo-vrij mengvoer wordt gevraagd.

Recordomzet veevoer

Voor het eerst in de historie heeft AR meer dan 630.000 ton mengvoer afgezet. Ten opzichte van 2016 steeg de afzet met 1,2 procent naar ruim 636.000 ton. Opvallend is de stijging in biologisch voer, met een plus van 27,3 procent.

Ook ziet AR een verschuiving van mengvoer naar enkelvoudige voeders. De omzet enkelvoudig steeg daardoor met bijna 6.000 ton naar ruim 72.000 ton .

De omzet gewasbeschermingsmiddelen boekte een plus van 4,5 procnet. De stijging komt onder andere door de verkrijging van het recht tot de verkoop van Fysium; een middel om de bewaarbaarheid van fruit te vergroten. De omzet meststoffen is ongeveer gelijk gebleven. De graaninname was ruim 2.400 ton hoger dan in 2016. Ook werd er een kleine 3.000 ton CCM meer ingenomen.

Ruim 9 procent omzetstijging winkels

Door een groeiend aantal klanten en gunstige seizoensomstandigheden boekten de negen Welkoopwinkels van AR een omzetstijging van 9 procent. In 2017 waren er meer transacties en steeg de besteding per winkelbezoek licht. Ten opzichte van 2016 steeg de omzet met ruim 9%.

Het op- en overslagbedrijf Rijnzate kijkt terug op een jaar met een prima rendement. De bezettingsgraad was hoog, de omloopsnelheid wat lager. Dit komt onder andere doordat grondstoffen steeds meer gescheiden opgeslagen moeten worden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  24° / 14°
  70 %
 • Maandag
  20° / 15°
  60 %
Meer weer