Vion+start+proef+met+Lange+Termijn+Prijs
Nieuws
© Vion

Vion start proef met Lange Termijn Prijs

Vion Pork start in maart een proef met een Lange Termijn Prijs (LTP). Het is een systematiek om de voerwinst te stabiliseren en het prijsrisico te minimaliseren, geeft topman Frans Stortelder van Vion Pork aan.

De LTP is onderdeel van Good Farming Balance (GFB) dat Vion in maart 2017 introduceerde. GFB kent drie aflevermodules (basis, breed, robuust ) en tot nu toe twee prijssystemen: de Vion-weekprijs en de Prijs Index Garantie (PIG) dat gekoppeld is aan een mandje van internationale noteringen. In 2017 leverde dat een nabetaling op van 1,15 euro per varken.

Met ingang van maart komt daar een pilot met een Lange Termijn Prijs bij. Een vaste prijs voor een periode van 13 weken. Stortelder noemt het een 'innovatief, ondersteunend prijsinstrument'. 'Over de langere termijn is de LTP-prijs gelijk aan de spotprijs, met dit verschil dat je de destructieve prijzen - de prijzen onder de kostprijs van de varkenshouder - er zoveel mogelijk uit 'managet'. De voerwinst wordt meer voorspelbaar en stabieler.'

Hoge voorspelbaarheid

De LTP komt tot stand op basis van de gemiddelde historische voerwinst over de afgelopen 12 jaar en de MAS-index (het analysemodel voor de ontwikkeling van de voerprijs). De MAS-index is gebaseerd op de noteringen van de termijnmarkten in Chicago en Parijs en geldt als transparant met een hoge voorspelbaarheid. Het model voor de LTP ontwikkelde Vion Pork met experts op het gebied van risicomanagement zoals professor Joost Pennings van Wageningen University & Research. Cijfers van Kwin en Agrovision liggen aan de basis van het model.

De LTP-prijs geldt voor 13 weken, omdat dit overeenkomt het merendeel van de contracten die Vion zelf hanteert op afzetmarkten. Daarnaast kent de LTP-prijs een patroon dat aansluit bij het gebruikelijke seizoenspatroon in de voerwinst en de varkensprijs. Stortelder schetst dat de traditionele voerwinstontwikkeling gemiddeld in de eerste 13 weken van het jaar relatief laag is, gevolgd door een verhoging in kwartaal 2 en 3, waarna in het laatste kwartaal de voerwinst weer lager uitkomt.

Marges vastzetten

LTP is op de korte termijn geen systeem om een hogere prijs te realiseren dan de spotmarktprijs, zeggen Frans Stortelder en Allard Bakker, projectmanager Good Farming Balance met klem: de winst zit er voor de varkenshouder in dat het een instrument is om het prijsrisico te managen en de voerwinst te stabiliseren. Door voor diezelfde periode de voerkosten (= 80 procent van de variabele kosten) vast te zetten, kan een varkenshouder zijn voerwinst beter sturen.

Daarnaast blijft de varkenshouder manager van zijn eigen onderneming. Stortelder: 'De systematiek rekent met een gemiddelde historische voerwinst, maar elke bedrijf heeft zijn individuele voerwinst en daar veranderen wij niets aan. Het onderscheid in rendement van een bedrijf wordt veel meer gehaald uit het managen van bijvoorbeeld hokbezetting, voederconversie, uitval en diergezondheid dan uit de prijs van de week.'

Vijfduizend varkens per week

Meedoen aan de pilot is mogelijk voor gesloten bedrijven vanaf week 14. Instappen kan daarna ook in de weken 18,22 en 27. De pilot biedt ruimte voor 250.000 varkens op jaarbasis (vijfduizend per week). Is dat aantal bijvoorbeeld na twee inschrijvingen al bereikt, dan is inschrijven op de andere data voorlopig niet mogelijk. Projectmanager Bakker sluit echter niet uit, dat wanneer de pilot succesvol verloopt, die later in het jaar verder wordt opengesteld.

Wie meedoet, doet dat minimaal voor 1 jaar met minimaal 10 procent van zijn dieren. Met stappen van 10 procent kan een ondernemer tot een maximum van 50 procent van zijn dieren meedoen aan LTP. Varkens die worden aangemeld voor de LTP kunnen niet worden aangemeld voor de Vion-weekprijs of PIG. 'Op basis van de ervaringen in de pilot kijken we hoe we het LTP-systeem verder kunnen ontwikkelen en ook kunnen toepassen voor bedrijven die niet gesloten zijn', geeft Bakker aan.

Win-win situatie

'Met een vaste prijs per 13 weken zullen de uitschieters in voerwinst, zowel naar boven als naar beneden minder heftig zijn dan op basis van de fluctuerende weekprijs. We willen varkenshouders de mogelijkheid geven risico's aan de onderzijde weg te managen, terwijl het ons als slachterij de mogelijkheid geeft om meer met lange termijn-contracten te doen. LTP matcht bij de varkenshouder aan de kosten, bij Vion aan de afzet. Dat proberen we nu te koppelen', schetst Stortelder.

En daar ligt voor Vion ook een uitdaging, zo valt te beluisteren bij Stortelder. Het overgrote deel van de varkens wordt namelijk verkocht in deelstukken. Vion moet het managementsysteem verder optimaliseren, zodat alle onderdelen van het varken in dezelfde termijn kunnen worden weggezet als de LTP.

Stortelder: 'Voor ons is het net zo goed risicomanagement als voor de varkenshouder. Daarom is het ook zo belangrijk om met de pilot te starten. Het doel is namelijk om zowel onze marktpositie als de keten te versterken en om het risico van de traditioneel volatiele varkensprijs beter te managen. Win-win dus.'

Positie versterken

Stortelder schetst dat in de markt waarin Vion Pork opereert het geld wordt verdiend met de verwaarding. Stortelder en Bakker zijn er daarom van overtuigd dat wanneer de LTP gaat draaien, Vion meer handelspartner wordt op markten waar ze nu het risico niet of slechts ten dele durft te nemen. Stortelder: 'Al heb je de keten maar voor 30 of 40 procent afgedekt, daarmee verlaag je het risico enorm en versterk je de keten.'

De topman van Vion Pork verwacht dat op termijn LTP een belangrijk onderdeel van het totale prijspakket wordt. LTP is een systeem dat zich moet ontwikkelen en dat kost tijd. Stortelder: 'Het heeft te maken met vertrouwen en dat kun je niet afdwingen, maar ik verwacht er veel van.'

Training risicomanagement

Voor de uitrol van de LTP prijssystematiek heeft Vion in een tweetal trainingen zo'n 25 varkenshouders meer informatie gegeven over risicomanagement. In vijf dagdelen werden alle in's en out's van het afdekken van risico's behandeld. 'Die kennis heb je nodig om goede keuzes te maken', aldus Stortelder.

Vion gaat door met die training en biedt die aan Good Farming Balance-deelnemers aan. De volgende training start 22 maart.

© Nieuwe Oogst

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer