%27Denken+in+de+varkenshouderij+is+gekanteld%27
Achtergrond
© Vion Food

'Denken in de varkenshouderij is gekanteld'

Good Farming Balance loopt boven verwachting goed, geeft topman Frans Stortelder van Vion Pork aan. Hij verwacht dat tegen het eind van het jaar 50 procent van de aanvoer in Nederland valt onder een langetermijnovereenkomst binnen Good Farming Balance.

Vion Pork kwam in maart met Good Farming Balance. Dit is een vraaggestuurde aanpak voor de internationale markt die moet zorgen voor continuïteit in de aanvoer. Negatieve reacties heeft Stortelder niet gehad, wel ontzettend veel vragen. Hij noemt dat logisch. 'Het is een andere manier van werken en alle informatie die daarbij hoort, moest eerst indalen.'

Het populairst zijn de aflevermodule Breed (meer variatie in gewicht en spekdikte) en de aflevermodule Robuust (meer spekdikte). Van de drie uitbetalingssystemen is de prijsindexgarantie (PIG), gebaseerd op een mandje van representatieve internationale noteringen, met 90 procent het meest gebruikt.

Langetermijnprijs

Voor de langetermijnprijs (LTP) is ook belangstelling, maar dat vraagt meer voorbereiding. LTP biedt een varkenshouder de mogelijkheid om het prijsrisico in het dal van de cyclus af te dekken. Op dit moment draaien verspreid over Nederland drie groepen met elk vijftien ondernemers die onder leiding van Joost Pennings van Wageningen University & Research wegwijs worden gemaakt in financieel risicomanagement.

Met de langetermijnprijs haakt Vion ook aan op afzetmarkten waar traditioneel wordt gewerkt met contracten met een looptijd van drie tot zes maanden. Ook daar moet er meer balans komen tussen vraag en aanbod. 'De basis voor continuïteit is een redelijk prijssysteem. Vion moet te allen tijde in staat zijn om een concurrerende prijs te betalen', zegt Stortelder.

Drie ketenconcepten

Good Farming Balance is een van de drie ketenconcepten van Vion voor varkens. De andere twee zijn Good Farming Star en Good Farming Organic (De Groene Weg). Stortelder verwacht dat tegen het einde van het jaar ongeveer 70 procent van alle slachtingen van Vion in Nederland is gebaseerd op een langetermijnovereenkomst. 'Feit is dat in een kort tijdsbestek het denken en doen in de varkenshouderij is gekanteld.'

Zeven maanden is een relatief korte tijd, maar het effect van de ketengestuurde aanpak is er. Door afleverstrategie en voeding aan te passen, verandert het eindproduct snel. Daarnaast noemt Stortelder een rustiger prijsbeleid afgelopen zomermaanden en meer continuïteit in de aanvoer waardoor er meer rust en minder stress in de organisatie zijn.

20.000 varkens

In Boxtel worden dagelijks 20.000 varkens geslacht. Druk op de prijzen kon in de oude situatie in een week zorgen voor het wegvallen van bijvoorbeeld de productie van een slachtdag. '20.000 varkens minder betekent 40.000 hammen die je op dat moment niet kunt leveren en discussie over de prijs wanneer je ze alsnog levert', zegt de Vion-topman.

Meer vraaggestuurd produceren in een keten moet voor alle partijen winst opleveren, merkt Vion met klem op. Het bedrijf wil daarom zijn leveranciers meer betrekken bij de keten en de afzetmarkten waarvoor wordt geproduceerd. Binnenkort gaat een aantal van hen mee naar Japan. Dat is een belangrijk land voor onder andere de afzet van ribben. Die konden daar soms niet optimaal worden geleverd omdat ze te groot waren.

Betere afstemming

Good Farming Balance zorgt voor een betere afstemming op de wensen van zo'n markt. Stortelder noemt de premiumham Robusto voor de Italiaanse markt. 'Wij willen laten zien wat de impact is van de cultuur van zo'n land op de introductie van nieuwe producten en wat het belang is van varkens leveren binnen specificaties. Je weet beter waarvoor je produceert, als je zicht hebt op de afzetmarkt.'

Omgekeerd ervaart de Vion-topman in het contact met afnemers de toegevoegde waarde van de structuur van de Nederlandse varkenshouderij met zijn professionele familiebedrijven. 'Wanneer je kunt aanwijzen van welke bedrijven uw producten komen, dan heeft dat meerwaarde. Dat gevoel gaan we de komende jaren verder cultiveren en daar bouwen we op door.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  80 %
 • Zondag
  10° / 7°
  70 %
 • Maandag
  8° / 6°
  70 %
Meer weer