Kringloopwijzer nu testen via BEP-pilot

Vanwege de I&R-fraude in de melkveehouderij is de pilot om de Kringloopwijzer te gebruiken in het nieuwe fosfaatrechtenstelsel van de baan. Daar is niet iedereen rouwig om. Vooral extensieve melkveehouders hadden moeite met deze proef. Drie andere pilots gaan wel door. Zoals de pilot 'Bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting' (BEP).

Kringloopwijzer+nu+testen+via+BEP%2Dpilot
© Persbureau Noordoost

LTO-vakgroep melkveehouderij reageerde teleurgesteld, nadat minister Carola Schouten (LNV) vorige week aangaf af te zien van een proef om de Kringloopwijzer te gebruiken in het fosfaatrechtenstelsel. Bedrijven die efficiënt met fosfaat omgaan, zouden dan per individueel bedrijf tot 7,5 procent extra fosfaatruimte kunnen benutten. De proef was onderdeel van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

'Ik moet constateren dat de sector de eigen verantwoordelijkheid die nodig is voor het verantwoord toepassen van een dergelijk instrument nu niet kan waarmaken', schreef Schouten in een Kamerbrief.

Goed geborgd systeem

'We wilden graag testen of de vermeende risico's overzichtelijk en te beperken waren', zegt bestuurslid Henk Schoonvelde van LTO-vakgroep Melkveehouderij. 'Pas bij een goed geborgd en eerlijk systeem kun je fosfaatrechten toekennen op basis van de Kringloopwijzer.'

We wilden graag testen of de vermeende risico's overzichtelijk en te beperken waren

Henk Schoonvelde, bestuurslid LTO-vakgroep Melkveehouderij

Niet iedereen is rouwig over het besluit van de minister. Vooral extensieve veehouders hadden er bezwaren tegen om via de Kringloopwijzer te worden afgerekend op de fosfaatefficiëntie op hun bedrijf.

Intensief versus extensief

Twee weken geleden vroeg een Noord-Hollandse melkveehouder in Nieuwe Oogst aandacht voor het feit dat intensieve veehouders gemakkelijker een fosfaatvoordeel kunnen halen dan extensieve. Dat komt onder andere door aankoop van voer en afvoer van mest op deze bedrijven, waardoor teeltverliezen niet evenredig worden toegerekend.

'Hierdoor vindt een verschuiving plaats van extensieve naar intensieve veehouderij. Een verschuiving die maatschappelijk niet past en ook ten koste kan gaan van weidegang', aldus de briefschrijver.

Ook uit het project 'Kringloopwijzer nader bekeken' van Projecten LTO Noord blijkt dat bedrijven met een afwijkend veeras, veel weidegang en gras met een afwijkende grassamenstelling qua fosfaatefficiëntie niet uit de voeten kunnen met de Kringloopwijzer.

Kritiek bekend

Schoonvelde kent de kritiek op de Kringloopwijzer en begrijpt de bezwaren. 'Ze zijn terecht. We hadden deze punten dan ook mee willen en kunnen nemen in de pilot. Maar die is van de baan.'

De vakgroep gaat opnieuw met de groep extensieve veehouders uit Noord-Holland in gesprek. De discussie zal zich dan niet meer toespitsen op de fosfaatpilot.

Waardevol instrument

'We willen praten over het feit dat de Kringloopwijzer een waardevol instrument is om ook zaken als bodemgezondheid, ammoniakuitstoot en klimaatdoelen en wellicht biodiversiteit inzichtelijk te maken. De melkveehouderij moet vroeger of later laten zien waar zij op dat gebied voor staat. Niet alleen aan de overheid, maar ook aan bijvoorbeeld afnemers.'

Schoonvelde is daarom blij dat er nog drie andere pilots lopen met de Kringloopwijzer: de kleine proeven BES en BEN, gericht op bedrijfsspecifieke stikstof- en kunstmestbemesting, en de BEP-pilot. Daar doen zeker tweehonderd melkveehouders aan mee.

Verantwoordingsinstrument

Volgens projectleider Kringloopwijzer Han Swinkels worden enkele borgingsvragen die eerst in de fosfaatpilot zouden worden getest, nu in de BEP-pilot meegenomen. Maar er komt meer bij kijken voordat de Kringloopwijzer als verantwoordingsinstrument kan worden ingezet.

'Je moet in staat zijn om 16.000 Kringloopwijzers te controleren. Dat is een groot organisatorisch vraagstuk. Daarnaast mag een bedrijfsspecifiek voordeel voor een bepaalde groep melkveehouders geen nadelige neveneffecten hebben op deze bedrijven en in de sector.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / -1°
  25 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  25 %
 • Donderdag
  14° / 10°
  80 %
Meer weer