%27Extensief+is+niet+vanzelfsprekend+schoon%27
Interview
© Jan van den Brink

'Extensief is niet vanzelfsprekend schoon'

Intensieve veehouderijen zijn niet per definitie vervuilend en extensieve bedrijven zijn niet vanzelfsprekend schoon, betoogt Henk Jolink, melkveehouder in Drempt en voorzitter van de stuurgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

Hoe komt u tot deze conclusie?

'In de vier jaar dat de Vruchtbare Kringloop draait, zijn van 180 dezelfde bedrijven gegevens verzameld, gebaseerd op een correct aangeleverde Kringloopwijzer.

Alleen sturen op een maximumhoeveelheid melk en dieren geeft geen garantie dat milieunormen worden gehaald

Henk Jolink, melkveehouder in Drempt en voorzitter van de stuurgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

'Gekeken is onder meer naar het stikstofbodemoverschot in relatie tot de intensiteit van het bedrijf. Uit de cijfers blijkt dat het verschil tussen deze bedrijven met dezelfde intensiteit wel 150 kilo melk per hectare kan bedragen. Het verschil is minder groot tussen de verschillende intensiteitklassen.

'Of, anders gezegd, intensief is niet hetzelfde als vervuilend en extensief is niet hetzelfde als schoon. Alleen sturen op een maximumhoeveelheid melk en/of dieren per hectare geeft geen garantie dat milieunormen worden gehaald. Sturen op kwaliteit, oftewel benutting, is belangrijker.'

Speelt beweiden een rol?

'Ja, daaruit blijkt dat intensieve bedrijven hun koeien minder uren weiden dan extensieve bedrijven. Als je dan weer teruggaat naar de cijfers, blijkt uit een vergelijking tussen wel of niet weiden dat beweiders het zeker niet minder goed doen.

'Het stikstofbodemoverschot is vrijwel gelijk, de veebenutting is hoger en de uitstoot van broeikasgassen is lager. En, ook belangrijk, wat betreft de kilo's melk per kilo fosfaat doen de beweiders het zeker niet minder.'

En hoe zit het met het mineralenoverschot?

'We hebben gekeken naar wat de 20 procent beste bedrijven met het laagste mineralenoverschot anders doen dan hun collega's. Dan blijkt dat deze bedrijven hun bodemvruchtbaarheid beter op orde hebben. Een hoger stikstofleverend vermogen, pH, organische stof, klei-humuscomplex en meer bodemleven. Dit geeft een hogere benutting, dus betere opbrengst.'

Pleit dit ook voor een bedrijfsspecifieke derogatie?

'Bij de wens om te komen tot een bedrijfsspecifieke derogatie moet je in je achterhoofd houden dat, als je zelf minder presteert dan je collega, je collega meer ruimte kan krijgen dan jezelf. Hetzij in bemestingsruimte of eventueel inverdienen van de korting van fosfaatrechten.

'Dus, verdiep je in de Kringloopwijzer, kijk eens kritisch naar waar het bedrijf staat en vergelijk dit met een bedrijf in de omgeving. Dan weet je waar je staat.'

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer