Waterschappen+op+koers+naar+duurzame+toekomst
Nieuws
© VidiPhoto

Waterschappen op koers naar duurzame toekomst

De waterschappen liggen op koers bij de realisatie van hun duurzame ambities. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over 2016.

Met de Klimaatmonitor Waterschappen leggen de waterschappen verantwoording af. Dat doen ze over de voortgang van de gemaakte afspraken met het Rijk op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Het streven is 100 procent energieneutraliteit in 2025.

De waterschappen wekten in 2016 32 procent van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie. Hiermee liggen de waterschappen op koers om hun ambitie van 40 procent zelfvoorzienendheid in 2020 te halen.

Energieneutraliteit

Arcadis brengt met de jaarlijkse Klimaatmonitor de energiebesparing, verduurzaming en de uitstoot van broeikasgassen van de waterschappen in kaart. Daarmee kunnen de waterschappen hun ambitie van energieneutraliteit in 2025 bewaken.

De waterschappen kijken voortdurend naar mogelijkheden om te verduurzamen en maken daarbij gebruik van innovatieve toepassingen in het waterbeheer. Er wordt naast het gebruik van biogas bij waterzuivering bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in zonne- en windenergie op eigen terreinen. Daarnaast liggen er kansen voor thermische energie uit afval- en oppervlaktewater.

Verbeterslagen

Verder wordt er gekeken naar verbeterslagen in de eigen bedrijfsvoering. Op basis van de klimaatmonitor is een rekenmodel ontwikkeld voor de waterschappen. Die kan worden ingezet als managementinstrument om toe te passen bij het verdere verminderen van de klimaatvoetafdruk van ieder waterschap.

• Klik voor complete klimaatmonitor op bijgesloten pdf

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer