KalfVolgSysteem+draait+vanaf+1+januari+op+volle+toeren
Nieuws
© Nieuwe Oogst

KalfVolgSysteem draait vanaf 1 januari op volle toeren

Het KalfVolgSysteem (KVS) draait vanaf 1 januari op volle toeren. KVS is al sinds 1 juli actief, maar nog niet iedereen was aangesloten en het systeem vertoonde nog haperingen. Beide zijn nu bijna opgelost.

'Het ging afgelopen jaar niet vanzelf', zegt vakgroepvoorzitter Wim Thus van LTO Kalverhouderij. De sector verving dit jaar het oude IKB vleeskalveren voor het nieuwe kwaliteitssysteem Vitaal Kalf. Een belangrijk onderdeel hierin is het KalfVolgSysteem. Alle schakels in de keten – melkveehouder, transporteur en kalverhouder- werken daarin samen.

Echter dat ging niet zonder slag of stoot. Problemen deden zich met name voor op het vlak van ICT, geeft Thus aan. Hij noemt de capaciteit van het systeem dat afgelopen maanden regelmatig niet toereikend was en in de grensstreek het ongevraagd switchen naar een Duitse server. Ook het machtigen om elkaars data door te geven, leverde nog al eens oponthoud op. 'Alles was nog niet feilloos aangesloten', verklaart Thus.

Robuuster

In november is de app waarmee kalveren worden doorgesluisd van de ene schakel naar de andere verder geperfectioneerd. Momenteel vinden nog enkele aanpassingen plaats waardoor het systeem nog robuuster wordt. Alle betrokken geledingen staan achter KVS, zegt de vakgroepvoorzitter. De zuivelondernemingen hebben hun leveringsvoorwaarden er op aangepast. Terwijl bij Vee & Logistiek inmiddels ruim 95 procent van de handelaren zich hebben aangemeld.

Een belangrijk aspect binnen het Vitaal Kalf is de leeftijd van de kalveren die minimaal 14 dagen oud moeten zijn. Door wijzigingen in te voeren in het I&R-systeem kon deze garantie niet worden geboden.

Wim Thus: Vitaal Kalf zorgt voor meer bewustwording in de keten

Melddatum

LTO Melkveehouderij en Kalverhouderij, de Nederlandse Zuivel Organisatie, de Stichting Brancheorganisatie Kalversector en Vee & Logistiek Nederland hebben nu met elkaar afgesproken dat de melddatum het startmoment van de veertien dagen termijn wordt.

Als melkveehouders een herstelmelding doen, betekent dat een verlies van dagen. Daar gaat druk van uit om de melding in één keer goed te doen. Thus merkt op dat het hele proces rondom Vitaal Kalf zo wie zo zorgt voor meer bewustwording in de sector.

Analyse kengetallen

Het KalfVolgSysteem is een database waarin alle schakels in de keten informatie over de kalveren met elkaar kunnen delen. Elke schakel is zelf eigenaar en verantwoordelijk voor de ingebrachte gegevens. Veehouders en handelaren hebben sinds 1 juli de mogelijkheid om met het KalfVolgSysteem (KVS) de data in te brengen.

Op termijn kan elke schakel zelf kengetallen uit het systeem halen waarmee zij de eigen resultaten beter kunnen analyseren. De melkveehouder, handelaar en kalverhouder kan hiermee het kalvermanagement optimaliseren. Thus: 'Doel is dat we komen tot (nog) gezondere kalveren, alsmede minder uitval en een lager medicijngebruik. Naast economisch voordeel heeft dat maatschappelijk ook zeker een positief effect'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer