Zonder+kalfvolgsysteem+blijft+een+dier+op+het+bedrijf
Achtergrond
© Hilde Boelema

Zonder kalfvolgsysteem blijft een dier op het bedrijf

Een melkveehouder krijgt straks dankzij het kalfvolgsysteem (KVS) inzicht in de prestaties van zijn kalveren in de keten. Dit moet leiden tot een grotere afzetzekerheid. En bedrijven die ondermaatse kalveren afleveren, zullen steeds moeilijker een afzetkanaal vinden.

De kalverhandelaar die vóór het opladen van kalveren op een melkveebedrijf op zijn smartphone de gegevens van de dieren invoert en controleert: het wordt in de loop van 2017 een vertrouwd beeld. Via een app gaat de handelaar leeftijd, haarkleur en geslacht van het kalf na. Ook moet het kalf voorzien zijn van oormerken, in goede gezondheid verkeren, minimaal 36 kilo zwaar zijn en minimaal 14 dagen oud zijn.

Voldoet het dier niet aan een van deze voorwaarden, dan gaat het niet naar het verzamelcentrum en blijft het achter op het melkveebedrijf. Pas op als het kalf wel aan alle voorwaarden voldoet: verzamelcentra laten kalveren toe tot een leeftijd van maximaal 35 dagen.

Vitaal, gezond en duurzaam kalf

Deze nieuwe werkwijze is een uitvloeisel van het plan 'Vitaal, gezond en duurzaam kalf'. Onderdeel daarvan is is het KVS dat dit jaar wordt uitgerold door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Vee&Logistiek Nederland en de kalversector. Doel is een betere overgang voor jonge kalveren van de melkvee- naar de kalverhouderij.

We laten zien dat we goed zorgen voor al onze dieren

Kees Romijn, voorzitter LTO-vakgroep Melkveehouderij

Een vitaal kalf zal tijdens de eerste weken op een vleeskalverbedrijf minder antibiotica nodig hebben en beter presteren. Die eerste weken zijn lastig omdat er dan van honderden melkveebedrijven kalveren bij elkaar komen op één locatie. Ziektes kunnen zich dan snel verspreiden, zeker als de afweer van de kalveren niet optimaal is.

750.000 kalveren

Jaarlijks produceert de melkveehouderij 750.000 kalveren voor de vleeskalverhouderij. Het gaat voornamelijk om stierkalveren, maar ook vaarskalveren die niet nodig zijn voor de aanwas van de eigen melkveestapel.

De vleeskalverhouderij brengt jaarlijks 1,5 miljoen kalveren tot waarde. Daarvoor worden niet alleen Nederlandse kalveren ingezet, maar ook buitenlandse. Het is een concurrerende markt. Als de kwaliteit van het Nederlandse kalf tekortschiet, vormen buitenlandse kalveren al snel een alternatief.

Soepele afzet

Voor Nederlandse boeren is een soepele afzet van kalveren van vitaal belang. Op de eerste plaats uit financieel oogpunt: kalveren vormen een belangrijke bron van inkomsten. Maar ook voor het maatschappelijk draagvlak van de sector is het zaak dat voor ieder kalf een goede bestemming wordt gevonden.

De verzorging van het kalf moet tijdens de eerste levensweken optimaal zijn (tijdig en voldoende biest). Maar ook een lage ziektedruk op melkveebedrijven (IBR en BVD) heeft invloed op de prestaties van de kalveren op latere leeftijd.

Kwaliteit verbeteren

De hele kolom – melkveehouderij, handel, verzamelcentra, transporteurs en vleeskalverhouderij – gaat met het KVS meer essentiële informatie uitwisselen om zo de kwaliteit van het kalf te verbeteren.

Vanaf 1 maart kunnen handelaren de KVS-app toepassen. Vanaf 1 juli is het gebruik verplicht. Verzamelplaatsen en kalverhouderijen laten dan geen kalveren meer toe die niet zijn opgenomen in het KVS. Uiteindelijk moet het systeem in de loop van 2018 uitgroeien tot een database waarmee een kalf van geboorte tot slacht wordt gevolgd.

Imago

Voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij is blij met het KVS. 'De melkveehouderij wil duurzaam zijn en daar hoort een goede zorg voor alle kalveren vanzelfsprekend bij', stelt hij.

'Het systeem is goed voor het imago: we laten zien dat we goed zorgen voor al onze dieren', aldus Romijn. 'Het systeem maakt de prestaties van kalveren verderop in de keten inzichtelijk. Melkveehouders die hun kalveren de eerste weken de optimale aandacht geven, worden beloond met de zekerheid dat er een markt is en blijft voor hun kalveren. Dat is de kracht van het KVS.'

Buitengesloten

Melkveehouders, handelaren en vleeskalverhouders die zich niet aan de afspraken houden, worden buitengesloten. 'Dat is hard, maar tegelijkertijd noodzaak. Het is onze gezamenlijke ambitie om voor ieder kalf de juiste bestemming te vinden. Het KVS helpt daar enorm bij.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  3° / -2°
  55 %
Meer weer