Nevedi+kan+het+niet+alleen+in+Europa
Nieuws
© Janita van Dijk

Nevedi kan het niet alleen in Europa

De Nederlandse diervoederindustrie (Nevedi) pleit voor een krachtig Europa dat een gelijk speelveld creëert voor de dierlijke productieketens. 'Dat kunnen we niet alleen realiseren.'

Die boodschap verkondigde Nevedi-directeur Henk Flipsen donderdag tijdens het jaarlijkse congres met thema: 'Europa: mag het een onsje meer zijn? Hij wil een gelijk speelveld op het terrein van onder meer voedselveiligheid, gmo-wetgeving, duurzaamheidseisen aan diervoedergrondstoffen.

'We zijn als Nederlandse diervoederindustrie zeer gemotiveerd om ons steentje bij te dragen aan een klimaatvriendelijke landbouw en het bevorderen van een circulaire economie. Dat kunnen we niet alleen, samenwerking in EU-verband is hiervoor cruciaal. Zo werken we al enkele jaren samen aan een gezamenlijke methodiek voor berekening van de CO2 voetafdruk van diervoeders, circulaire economie en reductie voedselverspilling.'

Hard nodig

Op diverse fronten is de EU hard nodig vervolgde Nick Major, voorzitter van FEFAC (Europese Federatie voor de Diervoederindustrie). 'Bij de hervorming van het Europese landbouwbeleid moet de harmonisatie van het beleid centraal staan, de focus liggen bij innovatie en bijdragen aan klimaatdoelen.'

'FEFAC vindt het belangrijk proactief in te spelen op maatschappelijke wensen. Zo is met de introductie van de Fefac Soy Sourcing Guidelines een belangrijke stap gezet om de import van duurzame soja te realiseren.'

Optrekken

Spreker en Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik benadrukte dat de Nederlandse agrosector nog veel kansen onbenut laat in Europa. Sector en politiek zouden meer samen moeten optrekken om beter gebruik te maken van de beschikbare fondsen uit Europa, bijvoorbeeld voor agro-innovaties.

Ook roept Schreijer-Pierik op om samenwerkingsverbanden in Europa aan te gaan om zo sterker te staan in het politieke debat en het Europese beleid.

Circulaire veehouderij

Rik Grashoff, Tweede Kamerlid van GroenLinks, pleitte voor het verder optimaliseren van het gebruik van bijproducten uit de levensmiddelenindustrie als grondstof voor diervoer. Eventuele wettelijke belemmeringen moeten worden weggenomen.

Hij vindt dat in dit kader het opnieuw toestaan van het gebruik van diermeel in diervoeder serieus moet worden bekeken. De stip op de horizon voor de Europese veehouderij zou moeten zijn dat zij volledig circulair wordt waarbij een goede balans voor vermindering van CO2 voetdruk en dierenwelzijn de leidraad moet zijn.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer