%27Als+Nevedi+staan+we+achter+de+boer%27
Achtergrond
© Nevedi

'Als Nevedi staan we achter de boer'

Denken in concepten geeft Nederlandse veehouders toekomst. Uitsluitend produceren voor de export levert risico's op, stelt directeur Henk Flipsen van de brancheorganisatie voor diervoederproducenten Nevedi.

Flipsen ziet dat steeds meer veehouders kiezen voor concepten. Een goede beslissing, vindt hij. 'De andere optie is de grote stroom. Nederland is immers export- en innovatieland, waarbij we efficiënt en duurzaam kunnen produceren. Toch is de internationale context een lastige en maar weggelegd voor een beperkt aantal bedrijven die de grote internationale concurrentie aankunnen', stelt hij.

'De Europese omgeving is nu een wat instabiele omgeving. De Nederlandse veehouderij is voor twee derde afhankelijk van export, terwijl we plantaardig gezien een kwart tot de helft van de grondstoffen moeten importeren. Die afhankelijkheid en instabiliteit baren me zorgen', vervolgt Flipsen.

Negatief frame

'Ook in Nederland speelt veel in de politiek en de maatschappij. We hoeven de tv maar aan te zetten of Twitter te volgen. Sommige maatschappelijke organisaties slagen erin om, gesteund door Kamerleden en tv-programma's, een negatief frame om de Nederlandse veehouderij te bouwen met het terugdringen van de veehouderij als doel.'

De Nevedi-directeur vindt dat de Nederlandse veehouderij zich niet met de rug tegen de muur moet laten zetten. 'Niet actiegroepen, maar wijzelf bepalen onze toekomst. We moeten de handen ineenslaan', zegt hij.

Meezwemmen

'Je kunt de weerstand vergelijken met een mui. Een sterke stroom zeewaarts waar je niet tegenop kunt zwemmen. De enige manier om te overleven is meezwemmen en de stroming gebruiken om weer op het strand te komen. Als ondernemer kun je ook beter deels meebewegen op de maatschappelijke kritiek en eventueel hier op het juiste moment het voordeel uit halen', vervolgt Flipsen.

'Wat zit er in voor mij als ondernemer? Negatieve geluiden over bijvoorbeeld soja zijn als kans te maken door te kiezen voor goede certificering, andere grondstoffen of concepten met regionaal geteelde grondstoffen. Zo ontstaan door samenwerking kansen.'

Innovatief

Hier is een rol weggelegd voor mengvoerproducenten. 'We zien dat mengvoer meer op maat wordt gemaakt. Onze sector is innovatief. Het gaat niet alleen over darmgezondheid, goede voerconversies of laag antibioticagebruik. Onze industrie levert een bijdrage via wereldwijde afspraken over vermindering van uitstoot van broeikasgassen of lager energieverbruik', zegt Flipsen.

'Ook in het kader van de Kringloopwijzer wordt gewerkt aan verbetering van voer. Er zijn verschillende initiatieven om de hoeveelheid fosfaat in de mest via diervoeders te verlagen. Alle kwaliteitsaspecten van diervoeder laten onverlet dat het voer aan de strengste voedselveiligheidseisen voldoet. Dat is voor Nederlandse diervoederbedrijven georganiseerd via SecureFeed.'

Palmolie

Mengvoerproducenten doen aan vernieuwing. 'Denk aan het gebruik van duurzame soja volgens de Soy Sourcing Guidelines.' Op specifieke marktvragen in Nederland kunnen diervoederbedrijven inspelen met de juiste grondstofcertificaten voor soja. Zo is palmolie in diervoeders voor de Nederlandse afzet van dierlijke producten gecertificeerd volgens de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie.

Concepten werken alleen als elke partij in de samenwerking er beter van wordt. Een passende verdeling van de winstmarge is een must.

Vergoeding

'Er is een verschil tussen een eindgebruiker en andere schakels in de keten. De eindverbruiker bepaalt de marktvraag en betaalt en is daarmee sturend. De extra kosten van duurzame innovaties komen tot nu toe vaak bij de boer te liggen zonder dat hier voldoende vergoeding tegenover staat. Bij een goed concept is dat vooraf in beeld en worden er vooraf afspraken gemaakt.'

Hoewel Nevedi hier zelf geen partij in is, wil Nevedi wel faciliteren. Hiermee ziet Flipsen een duidelijke brug met de veehouderij.

Goedkeuring

'Als Nevedi staan we achter de boer. We geven geen collectieve bijdragen aan initiatieven waar de hele veehouderij niet achter staat. We steunen enkel onderzoek wanneer LTO ons goedkeuring heeft gegeven. Wij willen alleen meewerken aan zaken als de veehouders, onze klanten, daar zelf ook voordeel in zien.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer