Links+blok+zwengelt+geitendiscussie+opnieuw+aan
Nieuws
© Robin Britstra

Links blok zwengelt geitendiscussie opnieuw aan

In Overijssel is de discussie over de gezondheidsrisico's van de geitenhouderij opnieuw losgebarsten na berichtgeving van RTV Oost. Hoewel er geen nieuwe feiten zijn, kondigen de linkse fracties wel nieuwe vragen en mogelijk een motie aan.

Morgen vergaderen de Provinciale Staten over de geitenhouderij. De PvdA wil dat ook in Overijssel onderzocht wordt wat de mogelijke gezondheidsrisico's zijn. Afhankelijk van de beantwoording van gedeputeerde Hester Maij (CDA) bekijkt de fractie of er een motie wordt ingediend. De PvdA wordt daarin gesteund door de fracties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50+.

Het is niet voor het eerst dat er in de Provinciale Staten gesproken wordt over de geitenhouderij. Al eerder werd er in de commissie Landbouw en Natuur over gesproken en in een vorige vergadering van de Provinciale Staten werd een motie van de Partij voor de Dieren verworpen. Hierin werd opgeroepen om ook in Overijssel een groeistop op deze sector in te voeren, net als in Noord-Brabant en Gelderland. Deze motie kon niet rekenen op steun van het provinciebestuur en de fracties van CDA, VVD, D66, PVV, ChristenUnie en SGP.

'Die motie werd ook door ons gesteund en we betreuren het dat deze niet is aangenomen', vertelt Annemieke Wissink van de PvdA. 'We hadden liever eerst de kraan dichtgedraaid in afwachting op meer duidelijkheid. Nu dat niet het geval is, willen we wel weten hoe het zit in provincie Overijssel. In Gelderland heeft de GGD ook een quickscan gedaan op basis van het onderzoek dat in Noord-Brabant is uitgevoerd. Volgens de mensen van de GGD kan je dat goed doen en wordt gekeken naar in hoeverre de situatie vergelijkbaar is.'

Onderzoek

De woordvoerder van gedeputeerde Maij van Landbouw en Natuur laat weten dat er op dit moment geen gewijzigde inzichten zijn. Er komt landelijk onderzoek en daarin wordt ook gekeken naar verschillende regio's. Bovendien zorgt de omgevingsvisie van Overijssel ervoor dat ongebreidelde groei van de geitensector niet mogelijk is. Bedrijven die willen uitbreiden moeten overleggen met de omgeving en investeren in zaken als verduurzaming of volksgezondheid.

Vorige week nog drongen de gezamenlijke provincies via het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan op snel onderzoek bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit onderzoek is inmiddels opgestart. Naast Overijssel besloten eerder ook de provincies Utrecht en Limburg om geen groeistop in te voeren.

Veehouderij

VVD-statenlid Henk Veltkamp staat achter het beleid van de provincie, maar is wellicht bereid om extra onderzoek in Overijssel te steunen. 'Dat hangt af van de discussie en de argumenten van de initiatiefnemers. We kunnen ongerustheid over volksgezondheid niet zomaar negeren. Ik twijfel of het wat toevoegt aan het landelijke onderzoek. Als het bedoeld is om de veehouderij in Overijssel de nek om te draaien hoeven ze geen steun van de VVD te verwachten.'

Volgens Wissink is dat niet het geval. 'Er wordt soms wel beweerd dat wij boeren expres dwars zitten. Dat is niet het geval. Wij vinden het oprecht vervelend voor boeren dat hun bedrijf mogelijk een risico vormt voor de volksgezondheid. Maar om dat te beoordelen, moeten we toch op zijn minst weten hoe het zit?'

CDA'er Marco van der Vegte is kritisch op de huidige onrust 'die met name vanuit één hoek komt'. 'Het lijkt nu net of elke geit levensbedreigend is. Het wordt opgeklopt. De situatie in Overijssel is wezenlijk anders dan die in Noord-Brabant of Gelderland. Je kunt de conclusies uit het Brabantse onderzoek niet één op één kopiëren voor Overijssel. Ook het beeld dat we overspoeld raken met geiten van Brabantse ondernemers klopt niet. Er is hier geen tsunami van geiten.'

Onorthodoxe maatregelen

Het CDA-statenlid wil het landelijke onderzoek afwachten, maar heeft ook een boodschap voor de sector: 'Als blijkt uit dat onderzoek dat geiten inderdaad een risico vormen voor de volksgezondheid zullen wij ook onorthodoxe maatregelen steunen. In 2012 hebben we ook een motie gesteund dat gezondheid boven alles gaat. Maar we moeten nuchter blijven en ons niet laten meeslepen door tendentieuze beeldvorming. Er is geen acute dreiging.'

Deze visie sluit aan het bij standpunt van LTO Noord over de kwestie. 'Het is een gezamenlijk belang, van zowel de sector als omwonenden dat er snel resultaten beschikbaar komen uit het onderzoek', stelt Ben Haarman. Hij is voorzitter regio Oost van LTO Noord. 'De geitenhouderij heeft hier zelf ook behoefte aan zodat we met de resultaten ook weer verder kunnen. Het is goed dat het IPO hier aandacht voor gevraagd heeft.'

Hij vindt dat Overijssel bedachtzaam met de discussie omgaat. 'Het besluit in Gelderland is gebaseerd op het onderzoek in Noord-Brabant en het mogelijke 'waterbedeffect'; Brabantse geitenhouders die zich wellicht in Gelderland willen vestigen. Zover bekend is daar in Overijssel geen sprake van.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer