Flevoland zoekt vindingrijke boeren

Flevoland zoekt vindingrijke boeren en tuinders en partijen uit de agrofoodketen om in de provincie aan de slag te gaan met innovaties, verbeteringen op het gebied van milieu, water en bodem en versterking van de ketens.

Flevoland+zoekt+vindingrijke+boeren
© Studio Kastermans

De komende vier jaar wordt daarvoor in het kader van het derde Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) een reeks van regelingen opengesteld. De presentatie ervan is op het POP3 Festival op 8 maart in Nagele.

Anders dan POP2 richt POP3 zich niet meer op brede plattelandsontwikkeling, natuur en recreatie, maar vooral op het agrarisch bedrijf. Het programmabudget is afkomstig van het Europese landbouwbeleid en is bedoeld om in de agrarische sector terecht te komen.

Tot 2021

Een aantal subsidies is inmiddels al opengesteld, zoals de regeling voor jonge landbouwers en een bijdrageregeling voor niet-productieve fysieke investeringen. De meeste regelingen komen tot 2021 meerdere keren beschikbaar. Tot 2021 is voor de Flevolandse agrarische sector ruim 10 miljoen euro aan subsidie te verdelen.

De POP3-regelingen moeten vooral bijdragen aan modernisering, verduurzaming en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsconcepten, licht projectleider Frank van Heest van de provincie toe.

Kennis delen

Subsidies komen beschikbaar voor het delen van kennis en voor innovatieve investeringen. De nadruk ligt daarbij op biodiversiteit, natuur en landschap, samenwerking en ketenverduurzaming, zoals via het sluiten van kringlopen.

Hoewel de vooroordelen over POP als ingewikkelde regeling met lange procedures hardnekkig zijn, waren de voorgaande POP-regelingen veelal overtekend en provincie Flevoland verwacht ook nu weer voldoende animo.

Verbeteringen

Van Heest ziet in POP3 een aantal verbeteringen ten opzichte van vorige POP-programma's. Zo kunnen door de tenderaanpak aanvragen gedurende de hele openstellingsperiode worden ingediend. Meestal is dat een week of zes.

Pas aan het eind van de tenderperiode wordt bepaald waar de subsidies naartoe gaan. 'Het proces duurt algauw een half jaar, maar zo komt het geld wel terecht bij de initiatieven die het hoogst scoren en die de meeste toegevoegde waarde hebben voor een of meer Flevolandse ondernemers in de agrarische keten', aldus Van Heest.

Reëel plan

In POP3 kan volgens Van Heest veel, mits in het plan rekening wordt gehouden met de door Europa gestelde kaders. En uiteraard moeten moeten plannen de Flevolandse land- en tuinbouw ten goede komen. De projectleider benadrukt dat het belangrijk is dat ondernemers zich tijdig oriënteren. 'Dat voorkomt verkeerde verwachtingen die later in het proces voor frustratie kunnen zorgen', zegt hij.

'Als je wacht met het bedenken van een plan tot de openstellingsdatum van een regeling, loop je grote kans dat je het niet tijdig uitgewerkt krijgt. Samenwerkingen opzetten en innovaties doorvoeren vergen nu eenmaal veel voorbereiding.'

Festival

Op het festival in Nagele kunnen potentiële aanvragers informatie vergaren en contacten leggen. Maar het moet hen vooral aan het denken zetten, vindt Van Heest. 'Onze rol als provincie is er vooral een van faciliteren. We kunnen het niet allemaal zelf bedenken. Door het festival willen we de vindingrijkheid van Flevolandse agrariërs mobiliseren.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  26° / 13°
  0 %
 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
Meer weer