Bezwaar+tegen+locaties+Twentse+zonneparken
Nieuws
© DEcAB

Bezwaar tegen locaties Twentse zonneparken

LTO Noord West Twente heeft bezwaar tegen de locaties van twee nieuwe zonneparken in de gemeente Twenterand. Dat blijkt uit de zienswijze die de organisatie indiende bij de gemeente.

LTO Noord heeft bezwaar tegen het gebruik van agrarische grond voor zonneparken. 'De grond is te belangrijk voor het produceren van voedsel en zonneparken op landbouwgrond tasten het karakter van het landelijk gebied aan. Er is nog heel veel ruimte beschikbaar op daken en bedrijventerreinen in onze gemeente. Benut deze eerst. Dan zijn zonnevelden op landbouwgrond helemaal niet nodig.'

In gemeente Twenterand worden twee nieuwe zonneparken ontwikkeld. Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen beslaat 16 hectare. Het zonnepark moet worden aangelegd op grond die bestemd is voor een industrieterrein.

Industrie

De grond is nu nog in gebruik bij boeren. Aangezien deze plek de komende tien à vijftien jaar nog niet nodig is voor industrie, wil de gemeente deze tussentijds gebruiken voor het zonnepark.

Het andere zonnepark, zonnepark, Flierbelten in Den Ham, is ruim 6 hectare groot en is van een voormalig agrarisch ondernemer. Hier zouden recreatiewoningen worden gebouwd, maar dat is voorlopig van de baan.

Wethouder Martha van Abbema (ChristenUnie) is het eens met LTO Noord West Twente dat eerst naar andere locaties moet worden gekeken. 'Dat is onderdeel van ons beleid. Maar deze twee locaties hebben al een andere bestemming en zullen deze ook behouden.'

Landbouwgrond

Gemeente Twenterand streeft naar 20 procent duurzaam opgewekte energie in 2020. Van Abbema verwacht dat het in de komende jaren wel nodig is om landbouwgrond in te zetten. 'Als we het doel willen halen, ontkomen we daar niet aan. We gaan het niet halen met uitsluitend plaatsing van zonnepanelen op daken. Veel bedrijven willen hier niet in investeren, omdat dit pas na twintig jaar is terugverdiend.'

Vicevoorzitter Gerhard Hoff vanLTO Noord West Twente wijst op andere belangen. 'De percelen worden nu nog agrarisch gebruikt. Boeren kunnen daar hun mest op kwijt. Door landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken is er minder mest-ruimte. Daarmee wordt de landbouw dus intensiever.'

Natuurdruk

Volgens beleidsadviseur Hille Kraak van LTO Noord is er in Overijssel een hoge gronddruk. 'Denk daarbij aan de grote opgave waar de provincie voor staat met betrekking tot de Natura 2000-gebieden. Als landbouwgrond gebruikt gaat worden voor zonne-energie, neemt dit alleen maar toe.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  30 %
Meer weer