Bezwaar tegen locatie zonneparken Twenterand

LTO Noord West Twente heeft bezwaar tegen de locaties van twee nieuwe zonneparken in gemeente Twenterand. Dat blijkt uit de zienswijze die de organisatie heeft ingediend bij de gemeente.

Bezwaar+tegen+locatie+zonneparken+Twenterand
© Nieuwe Oogst

LTO Noord heeft bezwaar tegen het gebruik van agrarische grond voor zonneparken. De grond is te belangrijk voor het produceren van voedsel en zonneparken op landbouwgrond tasten het karakter van het landelijk gebied aan.

'Er is nog heel veel ruimte beschikbaar op daken en bedrijventerreinen in onze gemeente. Benut deze eerst. Dan zijn zonnevelden op landbouwgrond helemaal niet nodig.'

De organisatie wijst daarbij op het beleid van de Provincie Overijssel waarin wordt aangegeven dat zonne-energie pas wordt toegepast in de groene ruimte als er geen andere mogelijkheden zijn.

Twee locaties

In gemeente Twenterand worden twee nieuwe zonneparken ontwikkeld die moeten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Zonnepark Oosterweilanden in Vriezenveen beslaat 16 hectare.

Het zonnepark moet worden aangelegd op grond van de gemeente zelf die bestemd was voor de aanleg van een industrieterrein. De grond is nu nog in gebruik bij boeren. Aangezien de grond de komende 10 á 15 jaar nog niet nodig is voor industrie, wil de gemeente deze grond tussentijds gebruiken voor het zonnepark.

Het andere zonnepark, zonnepark Flierbelten in Den Ham, is ruim 6 hectare groot en is van een voormalig agrarische ondernemer. Hier zouden recreatiewoningen gebouwd worden, maar dat is voorlopig van de baan.

Voorkeursvolgorde

Wethouder Martha van Abbema ChristenUnie) is het eens met de visie van LTO Noord dat eerst naar andere mogelijkheden gekeken moet worden voor zonne-energie. 'Dat is ook onderdeel van ons beleid en daarin volgen we de voorkeursvolgorde van de provincie. Deze twee locaties hebben echter al een andere bestemming en zullen deze ook behouden.'

Ze verwacht dat het in de komende jaren wel nodig zal zijn om landbouwgrond in te zetten voor zonne-energie. 'Als we de doelstellingen willen halen, ontkomen we daar niet aan. We gaan het niet halen met uitsluitend plaatsing op daken. Veel bedrijven willen hier namelijk ook niet in investeren, omdat dit pas na twintig jaar is terugverdiend.'

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent een nieuw beleidskader vastgesteld dat in september nog in de gemeenteraad behandeld gaat worden. Daarin pleit de gemeente voor maatwerk voor grootschalige initiatieven voor zonnevelden. In gebieden met bijzondere landschappelijke waarden of gebieden met natuurwaarden worden initiatieven niet gehonoreerd.

Energieneutraal

Gemeente Twenterand streeft naar 20 procent duurzaam opgewekte energie in 2020. In regionaal verband streeft regio Twente ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. In 2015 was het aandeel hernieuwbare energie in de gemeente 8 procent en het aandeel hernieuwbare energie 2,6 procent. De gemeente staat dus voor een uitdaging.

Gerhard Hoff, vicevoorzitter van LTO Noord afdeling West Twente, wijst op andere belangen die meespelen, waarin de overheid verantwoordelijkheden heeft. 'Die 16 hectare wordt nu nog agrarisch gebruikt. Boeren kunnen daar hun mest op gebruiken. Door landbouwgrond in te zetten voor zonneparken is er minder mestruimte. En daarmee wordt de landbouw dus intensiever.'

Daarnaast is er nog de opgave om in 2024 al het asbest van de daken af te hebben. 'De aanleg van zonnepanelen kan goed worden gecombineerd met het verwijderen van asbest. Dat is nog een zeer grote opgave. We zijn van mening dat de combinatie van asbest verwijderen en zonnepanelen aanleggen, wordt gemist.'

Hoge gronddruk

Volgens Hille Kraak, beleidsadviseur bij LTO Noord, is er in Overijssel een hoge gronddruk is en kan de komst van zonneparken daar een negatieve effect op hebben. 'Denk daarbij ook aan de grote opgave waar de provincie voor staat met betrekking tot de Natura 2000-gebieden. Als landbouwgrond gebruikt gaat worden voor zonne-energie, neemt dit alleen maar toe.'

De gemeente heeft haast met het toedienen van de omgevingsvergunningen vanwege de aanvraag van subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-subsidie). De aanvraag daarvoor moet halverwege september ingediend zijn, inclusief de daarvoor benodigde omgevingsvergunning.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  24° / 11°
  10 %
 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
Meer weer