SER%2Dadvies+circulaire+economie+in+december+klaar
Nieuws
© Jan van Liere

SER-advies circulaire economie in december klaar

Het duurt nog tot eind dit jaar voordat de Sociaal-Economische Raad advies uitbrengt over het stimuleren van de overgang naar een circulaire economie. SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft dat gemeld aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

Het kabinet vroeg de SER begin december 2016 om zich te buigen over de circulaire economie. Het advies moet zich vooral richten op de mogelijkheden om belastingsregels, heffingen, subsidies en andere financiële prikkels beter te richten op de transitie van de huidige naar een circulaire economie.

In een brief aan Dijksma geeft Hamer nu de stand van zaken aan. Het afgelopen half jaar is er vooral geïnventariseerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben daarbij inbreng geleverd.

Rapport fiscale vergroening

De komende maanden komen enkele rapporten uit die de SER gaat gebruiken bij het formuleren van een advies. Zo verschijnt in september een PBL-publicatie over fiscale vergroening ten behoeve van de circulaire economie.

Later volgen nog notities over specifieke ketens binnen de circulaire economie en een achtergrondstudie over arbeidsmarkteffecten van eventuele veranderingen. In december stelt de SER een definitief advies op voor het kabinet.

Eerlijke verdeling

Bij de aanbevelingen voor het inzetten van financiële overheidsinstrumenten zal de SER onder meer aandacht besteden aan een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Ook wordt het effect op duurzame groei, arbeidsparticipatie en inkomensverdeling in beeld gebracht.

SER-voorzitter Hamer besluit haar brief aan Dijksma met het verzoek om de nu al beschikbare informatie door te geven aan de kabinetsinformateur. Het definitieve advies komt vrijwel zeker te laat om nog een rol te kunnen spelen bij het opstellen van een regeerakkoord.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -3°
  30 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  20 %
 • Woensdag
  6° / 4°
  10 %
Meer weer