Onderzoek+naar+chemisch+restproduct+als+veenvervanger
Nieuws
© PPO

Onderzoek naar chemisch restproduct als veenvervanger

Advies- en onderzoeksbureau Delphy start onderzoek naar toepassingen van biochar in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld als veenvervanger.

Biochar is een restproduct van pyrolyse. Dat is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof of afval wordt ontleed door het tot hoge temperatuur te verhitten zonder zuurstof. Bij pyrolyse ontstaan in drie producten: gas, olie en het cokesachtig residu biochar.

Delphy is een van de veertien deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland. Dit cluster werkt aan het hoogwaardig hergebruiken van reststromen als biomassa en kunststoffen.

Recyclen

Pyrolyse is een bewezen kansrijke technologie om weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook reststoffen als walnootschillen en rioolslib niet langer te verbranden maar thermisch te recyclen en her te gebruiken in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Dit past goed binnen een biobased economy of circulaire economie.

In de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland werken overheid, bedrijven en onderwijs samen: pyrolysebedrijven die de feitelijke techniek en installatie leveren, toeleveranciers van de grondstoffen en potentiële afnemers. Dit gebeurt vanuit Moerdijk.

Financiële steun

Het pyrolysecluster in Zuid-Nederland ontvangt financiële steun uit het Europese Ontwikkelingsfonds Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) vanwege haar bijdrage aan minder CO2-uitstoot, minder afval, nieuwe bedrijvigheid op het haven- en industriegebied en nieuwe vervoerstromen.

Weer

 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
 • Zaterdag
  16° / 11°
  90 %
Meer weer