Ammoniakbeleid schaadt bodem

Het Nederlandse ammoniakbeleid moet schade aan het milieu voorkomen. Maar het injecteren van mest heeft een averechts effect, betoogt Meindert Nieuweboer, terwijl er niet minder ammoniak in de lucht wordt gemeten.

Ammoniakbeleid+schaadt+bodem
© Huisman Media

In ons land moet dierlijke mest in de bodem worden geïnjecteerd. Hierdoor wordt de bodem anaeroob omdat de ammoniak in de bodem wil oxideren en nitraat vormen. De stikstofverbinding blauwzuurgas wordt met de mest de bodem ingeperst. Ook ontstaan andere giftige verbindingen zoals nitriet en lachgas.

Dit zijn allemaal giftige verbindingen die het bodemleven doden. Wormen, maar ook het onzichtbare leven in de bodem, worden vernietigd. Mollen wroeten alleen in bermen en onder hekken, daar waar niet wordt geïnjecteerd.

Voorzorgprincipe

Het stikstof- en fosfaatbeleid van de Europese Unie berusten op het voorzorgprincipe, niet op basis van wetenschappelijk onderzoek maar op basis van aannames. Elke bodemwetenschapper veroordeelt deze manier van mest aanwenden. De bacterieflora in de bodem heeft ernstig te lijden van mestinjectie.

In een anaerobe bodem nemen planten sporenelementen onvoldoende op. De gehalten aan vitaminen en sporenelementen in de gewassen lopen terug.

Niet relevant

Het wetenschappelijke bodemonderzoek dat landbouwminister Cees Veerman in 2003 aankondigde, is nooit uitgevoerd omdat ambtenaren het niet relevant vonden. Later kreeg Wageningen University & Research opdracht om alsnog een onderzoek te starten naar de gevolgen van mestinjectie in de bodem.

Toen het rapport werd gepubliceerd, bleek dat er naar de 'goede' resultaten van emissiearm bemesten was gekeken en niet naar de gevolgen voor het bodemleven. Op mijn vraag waarom het bodemonderzoek niet was uitgevoerd, luidde het antwoord dat daar nooit opdracht voor was gegeven.

Nadelen

Bijkomstige nadelen van injectie zijn het beschadigen van de grasmat. Ook vernietigen mestinjecteurs weidevogelnesten. Weidevogels vinden geen wormen en ander bodemleven meer voor hun kuikens en vertrekken.

Omdat mest in de bodem niet aan zonlicht is blootgesteld, worden kwalijke ziektekiemen niet meer door uv-straling gedood. Denk aan kwalijke bacteriën en virussen.

Zuivelcoöperaties

De zuivelcoöperaties onderzoeken inmiddels weer periodiek melk op onder meer salmonella. Sommige bedrijven kregen te maken met niet te definiëren ziektebeelden bij hun veestapel, oftewel slijtersziekte.

Mest moet verteren door zonlicht en zuurstof, in de bodem gaat het rotten. Over deze problematiek hebben de bedenkers van deze regelgeving totaal niet nagedacht.

25 jaar

Chemicus Jaap Hanekamp, wetenschapsjournalist Marcel Crok en de Amerikaanse wiskundige Matt Briggs hebben een onderzoek uitgevoerd naar het resultaat van 25 jaar ammoniakbeleid. Het blijkt dat de hoeveelheid ammoniak in de lucht in 25 jaar niet is gedaald. Het staat vast dat de agrarische sector en de politiek 25 jaar lang verkeerd zijn ingelicht door Wageningen University & Research en het RIVM.

De agrarische sector investeerde de afgelopen 25 jaar voor 2 miljard euro om de verplichte maatregelen uit te voeren. Het resultaat is nihil. Een probleem dat niet bestaat, is ook niet op te lossen. We hebben hier te doen met een georganiseerde onverantwoordelijkheid op basis van het voorzorgprincipe.

Waarom houden Nederlanders altijd zo hardnekkig vast aan foute beslissingen? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Meindert Nieuweboer, voormalig melkveehouder in Aartswoud

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer