LTO+achter+ammoniakbeleid%2C+maar+verfijning+noodzakelijk
Nieuws
© Ulco Wesselink

LTO achter ammoniakbeleid, maar verfijning noodzakelijk

Volgens LTO moet er meer onderzoek worden gedaan naar actuele ammoniakemissies, maar blijft het huidige ammoniakbeleid wel een goede basis.

'Boeren hebben voor hun bedrijfsvoering een goed ammoniakbeleid nodig. Het is naïef als je ammoniak zou negeren', aldus Claude Van Dongen, bestuurder bij LTO Vakgroep Melkveehouderij en portefeuillehouder ammoniak.

Dit zei Van Dongen in de aanloop tot het Rondtafelgesprek dat op 22 februari in de Tweede Kamer wordt gehouden. Bij dit gesprek staat het rapport 'Ammoniak in Nederland' centraal.

Vraagtekens

In het rapport stellen de onderzoekers Hanekamp, Crok en Briggs dat het ammoniakbeleid wetenschappelijk niet goed onderbouwd is.
'We zetten veel vraagtekens bij de rekenmethode', aldus Van Dongen. 'Er is echt meer onderzoek nodig naar actuele ammoniakemissies. Maar we moeten wel door op de ingeslagen weg. We hebben het ammoniakbeleid keihard nodig en er zal hard gewerkt moeten worden aan een verdere verfijning en actualisering van de gegevens.'

Betrouwbaarheid

Volgens de onderzoekers van het rapport 'Ammoniak in Nederland' zou de ammoniakemissie na het aanwenden van dierlijke mest met verschillende technieken zonder betrouwbaarheidsinterval gerapporteerd zijn.

Ook zou de gemeten atmosferische ammoniakconcentraties statistisch verkeerd zijn bewerkt.
Van Dongen: 'Dat betekent overigens niet dat er geen verschillen tussen de technieken waarneembaar zijn.'

Concentratie

Volgens de onderzoekers is er ten onrechte een neerwaartse lijn in de concentratie tot 2005 gerapporteerd. Volgens de onderzoekers is er geen sprake van een dalende trend en is het niveau van ammoniakconcentratie lager dan door RIVM wordt gerapporteerd.

Statement

Op 20 februari brachten zes andere landbouworganisaties ook een statement naar buiten naar aanleiding van het rapport. Hierin roepen Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) op om te komen tot een beter ammoniakbeleid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer