Eerste+effectenmeting+PAS+Zuidoost%2DBrabant+positief
Nieuws
© Twan Wiermans

Eerste effectenmeting PAS Zuidoost-Brabant positief

De concentratie van ammoniak daalt op enkele plaatsen in Zuidoost-Brabant. Dat blijkt uit de eerste monitoringsrapportage van het RIVM.

Met de stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte.

De monitoring is van belang omdat alle betrokken partijen willen volgen of de PAS het beoogde effect heeft: ruimte voor economische ontwikkeling, verbetering van de natuurkwaliteit en minder stikstofdepositie. Aan de hand van de resultaten uit de monitoring kunnen het rijk en de provincies beoordelen of het ingezette beleid voldoet of dat er extra maatregelen nodig zijn.

Tot 2030

De monitoring laat zien dat de berekende stikstofdepositie tussen 2014 en 2030 daalt, ook als de ruimte die beschikbaar is voor economische activiteit wordt ingevuld. De resultaten bevestigen de inschattingen die zijn gemaakt op het moment dat de PAS in werking trad.

De berekende daling is nog niet overal terug te zien in de metingen. In Drenthe, het noordoosten van Twente en de kop van Noord-Holland zijn de ammoniakconcentraties in de afgelopen tien jaar met enkele tientallen procenten toegenomen. Een dalende trend wordt onder meer gemeten op enkele plaatsen in het zuidoosten van Brabant en rond de grens tussen Gelderland en Overijssel.

Kanttekeningen

Brabant doet het dus zo slecht nog niet. Maar ZLTO-omgevingsspecialist Herman Litjens plaatst wel wat kanttekeningen. 'Natuurlijk is een goede score positief. Maar de vraag is wat we er nu mee kunnen', stelt hij.

'We wisten al dat de vergunde stalemissies in Brabant de afgelopen jaren met 17 procent zijn gedaald. Dat komt door de veehouders die in emissiereducerende maatregelen hebben geïnvesteerd. Maar dat zien we onvoldoende terug in de metingen.'

Geen harde conclusies

Daar legt Litjens meteen ook de vinger op de zere plek. Volgens recent onderzoek zitten er in de metingen van het RIVM zulke grote verschillen dat er bijna geen harde conclusies zijn te trekken.

'Laat staan dat het beleid, zoals gedeputeerde Johan van den Hout voorstelt, aangescherpt moet worden. En ook nog eens beleid dat alleen betrekking heeft op stallen in Noord-Brabant die, zoals het RIVM nu concludeert, een aandeel van maar iets meer dan 20 procent van de totale stikstofdepositie hebben.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  40 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  24° / 12°
  20 %
Meer weer