Noardlike+Fryske+W%C3%A2lden+ontvangen+3+miljoen+euro+extra
Nieuws
© Pixabay

Noardlike Fryske Wâlden ontvangen 3 miljoen euro extra

De Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een vereniging van boeren en particulieren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen een extra bedrag van 3 miljoen euro tot en met 2021.

Dat is bedoeld voor beheerwerkzaamheden van elzensingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden NFW is één van de zeven collectieven die in Fryslân aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet. Hiervoor ontvangt de vereniging geld van de provincie. Tot en met 2021 is er in de Provincie Fryslân elk jaar 14 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit wordt verdeeld onder de zeven collectieven.

De NFW vroeg om een extra bijdrage van 500.000 euro per jaar gedurende zes jaar. Dit bovenop het bestaande jaarlijkse budget van ruim 3 miljoen euro dat de provincie aan de NFW beschikbaar stelt.

Extra geld

Landbouwgedeputeerde Johannes Kramer vond het van belang dat het volledige budget voor agrarisch natuurbeheer werd benut, maar het was nog onduidelijk of de andere collectieven ook nog extra geld nodig hadden. In een rechtszaak eerder dit jaar sprak de rechter uit dat de provincie en NFW hier samen uit moesten komen. Beide partijen zijn toen met elkaar in gesprek gegaan.

Uit afstemming met het Kollektivenberied Fryslân (koepelorganisatie van alle Friese collectieven) bleek dat de andere collectieven akkoord waren met de toekenning aan de NFW. Dat deed Gedeputeerde Staten besluiten de extra bijdrage aan NFW over te maken. Hiermee kan de vereniging voor ruim 54 hectare aan extra beheer van elzensingels en houtwallen doen.

Natuurdoelen

In het natuurbeheerplan, dat de provincie Fryslân opstelt, staan de ambities en doelen voor de gebieden. Hoe de doelen behaald worden is aan de collectieven, zij voeren het agrarisch natuurbeheer uit. De werkzaamheden vinden plaats in vier verschillende leefgebieden.

Deze variëren van het beheer van onder andere houtwallen en elzensingels (droge dooradering van het landschap) tot weidevogelbeheer (open grasland). Maar het kan ook gaan om het creëren van goede leefgebieden voor akkervogels (open akker) of vissen en planten (natte dooradering).

Weer

 • Zondag
  22° / 14°
  20 %
 • Maandag
  18° / 15°
  60 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  20 %
Meer weer