Subsidie+voor+natuurbeheer+karakteristiek+landschap
Nieuws
© Koen van Wijk

Subsidie voor natuurbeheer karakteristiek landschap

Provincie Noord-Holland stelt vanaf 2018 subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke landschapselementen in de provincie.

Beheerders van historische tuinen, hoogstamfruitboomgaarden, klein historisch water en bijzondere lanen en het groen rondom de Forten kunnen hier onder meer voor in aanmerking komen. Dit blijkt uit het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 dat dinsdag door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. In september wordt de subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer en beheer van Landschapselementen opengesteld.

De uitbreiding van het Natuurbeheerplan met de landschapselementen is mede een gevolg van een motie van Provinciale Staten en past binnen de toegenomen aandacht voor het landschap met zijn karakteristieke Noord-Hollandse elementen. De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer.

Negenhonderd boeren

Het ontwerp-Natuurbeheerplan is tot stand gekomen in overleg met betrokken partijen. Een groot deel van de Noord-Hollandse natuur wordt beheerd door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en een aantal andere natuurbeheerorganisaties. Daarnaast geven agrarische collectieven met circa negenhonderd agrariërs met agrarische natuurbeheer ruimte aan de natuur op hun percelen, bijvoorbeeld aan weidevogels.

Het ontwerp-Natuurbeheerplan inclusief de kaarten (o.a. begrenzingen Natuur Netwerk Nederland) wordt 6 weken ter inzage gelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan is in te zien van 15 juni tot en met 26 juli 2017. In deze periode is het mogelijk om op het plan te reageren door een zienswijze in te dienen.

Weer

 • Donderdag
  11° / -1°
  30 %
 • Vrijdag
  10° / 3°
  20 %
 • Zaterdag
  12° / -1°
  10 %
Meer weer