Afspraken+om+water+en+bodem+Flevoland+te+verbeteren
Nieuws
© peter van houweling

Afspraken om water en bodem Flevoland te verbeteren

Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord hebben afspraken gemaakt over de Flevolandse doelen op het gebied van de waterhuishouding en waterkwaliteit in het agrarisch gebied.

Verder is er ook overeenstemming over de inzet van de middelen voor het regionale POP3-programma Water tot 2020. Gedeputeerde Jaap Lodders van provincie Flevoland, heemraad Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord-bestuurslid Douwe Monsma bekrachtigden donderdag met hun handtekeningen de samenwerking.

Onder het motto 'Water in balans met boer en omgeving' zijn de afspraken vastgelegd in de 'Samenwerkingsovereenkomst POP3 Water Flevoland'.

Inzet

Voor Flevoland is ruim 6,5 miljoen euro Europees geld beschikbaar, waaraan vanuit de regio een evenredig bedrag wordt bijgelegd. LTO Noord adviseert over de voor de landbouwsector optimale inzet van de beschikbare middelen.

Dit jaar zetten de partijen in op onder andere aanleg van akkerranden langs watergangen, kennisvergroting over en onderzoek naar duurzaam bodembeheer, zoals het vasthouden van nutriënten en het scheiden van de organische stof uit organische mest.

Emissiescans

Ook is er budget voor de erfemissiescans en de certificering van afspoelingsvrije erven en komt er een proef met het tegengaan van bodemverdichting door machines van loonwerkers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  10° / 0°
  10 %
 • Zondag
  10° / 0°
  10 %
 • Maandag
  10° / 2°
  0 %
Meer weer