Mesdagfonds: planbureau meet met twee maten

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) meet bij de bepaling van de waterkwaliteit met twee maten, constateert de stichting Mesdag Zuivelfonds. De stichting roept de politiek op om de onderhandelingen in het kader van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn te stoppen. LTO vindt de oproep niet verstandig, omdat dan de derogatie in gevaar komt.

Mesdagfonds%3A+planbureau+meet+met+twee+maten
© Archief

Het meten met twee maten blijkt uit een onderzoek in opdracht van Stichting Mestdag Zuivelfonds naar de cijfers het PBL gebruikt voor de 'Evaluatie Meststoffenwet'. Normaal gesproken gelden voor alle Nederlandse wateren dezelfde ecologische doelen, maar de praktijk blijkt weerbastiger. Lokale overheden zoals provincies en waterschappen, vooral in West-Nederland, wijken relatief vaak af van die landelijke doelen.

Zo worden om onduidelijke redenen hogere doelen opgelegd aan land- en tuinbouwgronden, terwijl natuurgebieden juist aan minder strenge normen moeten voldoen.

Bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap van Delfland koos om onduidelijke redenen voor strengere normen voor de landbouw. Op de oppervlaktewaterkwaliteitskaart zijn grenzen van waterschappen herkenbaar door de normen die waterschappen zichzelf opleggen.

Het Mesdag Zuivelfonds roept vanwege de constateringen partijen op om de gesprekken over de invulling van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn te stoppen. Voorzitter Jan-Cees Vogelaar ziet daarvoor graag meer steun. 'Boeren worden gepiepeld. We hadden daarop ook een scherpere reactie van onder meer LTO verwacht.'

'Boodschap helder'

De boodschap van het fonds is helder vindt Hans Huijbers, LTO-portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen. 'Het is goed dat partijen, zoals deze stichting, hier onderzoek naar doen.'

Huijbers kan zich enigszins vinden in de kritiek: 'Opvallend is dat de waterkwaliteit in het kader van de kaderrichtlijn water vanwege de Europese stroomgebiedsbeheerplannen valt onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat'.

Het RIVM rapporteert echter over de waterkwaliteit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu', vervolgt Huijbers. 'En dat doet het RIVM vaak op basis van gegevens van waterschappen. En tenslotte moet het ministerie van Economische Zaken de planvorming en derogatie organiseren', aldus de portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen.

Op deze manier zijn een groot aantal partijen bezig met de normen voor water.
'Ik denk dat het beter is wanneer we als land de planvorming en verantwoording afleggen beter op elkaar afstemmen. Nu worden we afgerekend op onze eigen, soms afwijkende, vastgestelde normen. Die boodschap van het Mesdag Zuivelfonds ondersteun ik dan ook', vervolgt Huijbers.

De oproep om te stoppen met de voorbereidingen voor het actieplan, lijkt Huijbers echter niet verstandig. 'Dat er de komende maanden nog veel moet gebeuren om op verantwoorde wijze te rapporteren en nieuwe derogatie aan te vragen, is helder', besluit Huijbers.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  5 %
Meer weer