Veenweideboeren verbeteren water op polderniveau

Om de waterkwaliteit in het veenweidegebied te verbeteren door vermindering van mineralenverliezen naar het oppervlaktewater starten vijf melkveehouders en twee waterschappen het project 'Proefpolder Kringlooplandbouw'.

Veenweideboeren+verbeteren+water+op+polderniveau
© Proeftuin Veenweiden

Tijdens een vier jaar durende proef onderzoeken en evalueren de agrariërs samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de mogelijkheden van kringlooplandbouw in relatie met verbetering van de waterkwaliteit op polderniveau. Dat gebeurt in de veenweidepolder Wilnis-Groot Vinkeveen (Utrecht.).

Vijf melkveehouders gaan met de waterschappen op polderniveau aan de slag met de waterkwaliteit. Gezamenlijk starten ze een onderzoek naar de effecten van landgebruik op de waterkwaliteit en de doorvertaling en toepassing in de praktijk.

Proefvelden in de polder moeten uitwijzen wat het effect van bemesting is op de bodem- en waterkwaliteit. Daarvoor worden proefvelden met diverse bemestingsniveaus gemonitord op de deelnemende melkveebedrijven. Het project loopt van 2017 tot en met 2020.

Stap verder

De proef wordt begeleid door het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Waar een instrument als de Kringloopwijzer op bedrijfsniveau het bodemoverschot van mineralen in kaart brengt, gaat de Proefpolder volgens het VIC een stap verder door de effecten op perceelniveau en polderniveau te bepalen.

De relaties tussen het bodemoverschot en nutriëntenverliezen naar het oppervlaktewater liggen namelijk op perceelniveau en worden vooral bepaald door de handelingen van de agrariër, de bodemgesteldheid en de hydrologische situatie van het perceel. De perceelbodem is de verbindende schakel met het oppervlaktewater en daarmee met het polderniveau, aldus het VIC.

Kringlooplandbouw

Bij kringlooplandbouw is de bedrijfsvoering afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden, zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van externe aanvoer of aankoop, zoals kunstmest.

De methode maakt mineralenkringlopen op het bedrijf volgens het VIC inzichtelijk, met onderdelen als verliezen van ammoniak, bodemoverschotten van mineralen, opbrengsten van het land en mineralenbenutting. Uiteindelijk levert de methode ook informatie op over de CO2-uitstoot, ecologische voetafdruk en de opbouw of afbraak van organische stof.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer