%27Rapport+Inspectie+SZW+is+misleidend%27
Nieuws
© John Claessens

'Rapport Inspectie SZW is misleidend'

LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland vinden de publicatie 'Staat van eerlijk werk Loon naar werken?' van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) misleidend.

In het rapport geeft de Inspectie SZW een overzicht van uitbuiting en onderbetaling van werknemers in verschillende sectoren. De cijfers en feiten leiden tot een voorlopige conclusie dat een steeds grotere groep werknemers wordt bedreigd door het risico op onderbetaling en te lange werkdagen.

In de afgelopen vijf jaar ontvangt de Inspectie SZW steeds meer meldingen. Bij inspecties worden vaker onderbetaalde werkers aangetroffen en groeit het aantal en de variëteit aan schijnconstructies. Een in het oog springende sector is die van de uitzendbureaus. Deze sector maakt al jarenlang circa 40 procent van de meldingen uit over arbeidsuitbuiting en onderbetaling uit. De land- en tuinbouw is verantwoordelijk voor 20 procent van de meldingen, meldt het rapport.

Onnodige schade

Volgens LTO geeft het rapport een vertekend beeld, omdat het hierbij gaat om meldingen, niet om daadwerkelijke constateringen, zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken bij LTO Nederland. 'Op deze manier brengt het onnodig schade toe aan de gehele sector en de vele ondernemers die het daarbinnen goed doen. Zorgvuldige communicatie was hiervoor gepast geweest.'

Het aanpakken en in kaart brengen van deze groep vraagt om nuance

Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken LTO Nederland.

'Het is absoluut niet te rechtvaardigen dat door het willens en wetens overtreden van regels, de rechten van mensen worden geschonden', stelt Boomen 'Het aanpakken en in kaart brengen van deze groep vraagt om nuance. Als je in een selecte groep slechte risico's gaat controleren, is het ook logisch dat je meer overtredingen constateert. De dokter ziet ook vooral zieke mensen, zullen we maar zeggen.'

Ook het aantal meldingen dat de Inspectie SZW ontvangt, zegt nog niet dat er ook daadwerkelijk meer overtredingen zijn, meent Boomen. 'Het rapport is zo geformuleerd dat het resultaat van de inspecties een negatieve uitstraling heeft op de gehele sector. En dat is onterecht.'

Handhaving

De Inspectie SZW hanteert op het thema 'beloning' een risicoanalysemodel om te komen tot een gerichte en effectieve inzet van beschikbare menskracht en middelen. Deze methodiek juichen de LTO-organisaties toe. Handhaving is noodzakelijk waar er misbruik is en heeft een corrigerend karakter voor de bedrijven die het betreft. Anderzijds heeft het als doel de perceptie van de pakkans bij de anderen te vergroten.

Beide LTO-organisaties zijn met de Inspectie SZW in gesprek om de groep ondernemers die willens en wetens de regels niet naleven aan te pakken. LTO Glaskracht Nederland heeft in dat kader op uitnodiging van de Inspectie SZW samen met de Inspectie SZW, FNV, CNV en ondernemers een bijeenkomst georganiseerd om hier met elkaar over te praten. 'Samenwerken en wederzijds respect voor elkaar posities' was de sleutel. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om activiteiten te ontwikkelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer