Olifantsgras+in+herfst+oogsten+lijkt+aantrekkelijk
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Olifantsgras in herfst oogsten lijkt aantrekkelijk

Oogsten van olifantsgras in oktober opent perspectieven door 40 procent hogere drogestofopbrengst dan oogsten in winter of voorjaar. De hogere opbrengst komt ook tot uiting in een hoger aandeel suikers in de herfstoogst vergeleken met de voorjaarsoogst.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Wageningen Livestock Research naar de samenstelling van blad, stengel en rhizomen in relatie tot optimaal oogst-tijdstip. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken.

Olifantsgras (Miscanthus) geeft in Noordwest-Europa hoge opbrengsten en is voor veel doeleinden geschikt. Na aanplant kan het gewas twintig jaar blijven staan zonder gewasbescherming. Onkruidbestrijding is alleen in het eerste jaar nodig. Het gaat efficiënt om met water en mineralen.

Oogsten van olifantsgras in de winter of het vroege voorjaar is gebruikelijk vanwege het hoge drogestofgehalte. Het geoogste materiaal kan direct opgeslagen en bewaard worden bij minimaal 85 procent droge stof.

Mineralen

Een zomeroogst (juli en augustus) heeft lage drogestofgehalten (35 procent) en geeft opbrengstreducties in droge stof van 50 procent ten opzichte van de winter-/voorjaarsoogst. Een nadeel is verder dat voor vervolgteelten de onttrokken mineralen weer aangevuld moeten worden, waarbij niet zeker is of de oogstopbrengsten van de vervolgteelten aan de verwachtingen zullen voldoen.

Een oogst in oktober geeft 40 procent hogere drogestofopbrengsten en lagere drogestofgehalten (45 procent) dan een winter-/voorjaarsoogst. Nadelen van dit oogsttijdstip zijn hogere (kunst)mestgiften en een andere bewaarmethode, bijvoorbeeld vooraf drogen of inkuilen. Het toepassen van de oktoberoogst als co-product in een mestvergister ter vervanger van snijmaïs wordt als voordeel gezien door de lage footprint van Miscanthus.

Voor de oogstmomenten juli en januari zijn in blad, stengel en rhizomen (bovenste 25 centimeter van de totale wortel van 1 meter) verschillende gehalten bepaald. Daaruit blijkt dat de rhizomen in oktober- en januari-oogsten hogere glucosegehalten geven dan in juli-oogsten. Dit duidt op hogere zetmeelgehalten in de rhizomen in oktober en januari, die een goede indicator zijn voor het kunnen oogsten van het gewas zonder aanzienlijke opbrengstverliezen voor het daaropvolgende groeiseizoen.

Vervolgteelt

Ook het kaliumgehalte in het geoogste product is hiervoor een goede indicator. Het geeft aan in hoeverre mineralen en koolhydraten zijn getransporteerd naar de rhizomen, waarmee ook een garantie wordt gegeven voor een voldoende producerende vervolgteelt. Hoewel deze indicatoren aangeven dat oktoberoogsten zonder nadelige gevolgen voor oogstniveaus in het daaropvolgende groeiseizoen mogelijk zijn, zal verder onderzoek moeten uitwijzen of dit ook geldt op langere termijn.

Uit het onderzoek blijkt dat oogsten van Miscanthuis in oktober aantrekkelijk kan zijn dan oosten in winter of voorjaar. Wel moet rekening gehouden worden met een andere bewaarmethode. Onderzoek naar variëteiten Miscanthus en bewaarmethode is gewenst met het oog op een kortere teeltperiode, maar ook voor het eerder afrijpen in de herfst, omdat dan doorgaans onder betere klimaat- en bodemomstandigheden kan worden geoogst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / 2°
  70 %
 • Zondag
  24° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
Meer weer