Opwaarderen+verwerkte+varkensmest+heeft+potentie
Nieuws
© Merensteyn

Opwaarderen verwerkte varkensmest heeft potentie

Varkensmest verwerken en dat gericht afzetten biedt potentie. Opbrengsten van 30 tot 60 euro per kuub zijn mogelijk. Dat blijkt uit een businesscase die Connecting Agri & Food uitvoerde in opdracht van Wageningen Livestock Research.

Connecting Agri & Food bracht voor de business case de kosten en opbrengsten van diverse varkensmestverwerkingsketens in beeld. Verschillende vormen van eindproducten, de kosten en opbrengsten in de mestketen zijn in het onderzoek meegenomen.

Mestafzet kost de varkenshouder op dit moment tot meer dan17 euro per kuub. Door mest te verwerken kunnen opbrengsten worden gerealiseerd van 30 tot bijna 60 euro per kuub mest. In het onderzoek zijn een acht varianten doorgerekend voor zowel grootschalige als kleinschalige verwerking. De bijbehorende tabel met toelichting vindt u hier.

Waarde uit mest

Het economisch resultaat van mest verwerken wordt in belangrijke mate bepaald door drie factoren. Als eerste noemt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food de schaal van de verwerking. Grootschalige mestverwerking biedt het meest perspectief op een rendabele (keten) business case.

Producten afgestemd op de behoefte van de plant hebben een hoge opbrengstpotentie.

Daarnaast geldt dat hoe kleiner het aantal stappen naar het eindproduct des te lager de kosten in de keten. Tot slot wordt de waarde van mest vooral ook bepaald door het eindproduct. Een mestkorrel die is afgestemd op de behoefte van de plant heeft de grootste potentie voor een business model met hogere opbrengsten dan kosten.

Bron van organische stof

'We moeten anders naar mest gaan kijken. Mest bevat organische stof waar behoefte aan is in de markt. Vooral verwerkte mest die qua samenstelling is afgestemd op het gewas waarvoor het bestemd is, heeft een grote opbrengst potentie', geeft Van der Sanden aan.

Bijkomend voordeel noemt zij dat mestkorrels met 90 procent droge stof niet per definitie over de grens hoeven worden afgezet. Uit een ander onderzoek blijkt, geeft Van der Sanden aan, dat gebruik van dergelijke mestkorrels op het veld goede resultaten geeft. Daarnaast geldt voor mest(korrels) van dierlijke oorsprong dat die gebruikt mogen worden op bedrijven die in de derogatie vallen.

Verdeling kosten in de keten

Er zijn echter nog stappen te nemen om te komen van een businessmodel dat is gebaseerd op kostenbesparing naar een businessmodel dat uitgaat van 'waarde uit mest'. Kanttekening daarbij is dat de verdeling van kosten en opbrengsten door de keten heen, en daarmee de rendabiliteit voor iedere ketenschakel, sterk verschilt.

Van der Sanden: 'De fluctuerende markt met fluctuerende opbrengstprijzen, net als bij kunstmest, kan op dit moment de balans nog doen omslaan.'

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer