Gehaltes dierlijke mest dalen verder

De gehaltes in runder- en vleesvarkensmest blijven over de afgelopen jaren dalen, meldt CBGV.

Gehaltes+dierlijke+mest+dalen+verder
© Ruben Meijerink

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in het Bemestingsadvies de tabel 'Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen' aangepast aan de jongste praktijkcijfers.

Belangrijkste informatiebron voor het vaststellen van de aanpassing van de samenstelling van de organische meststoffen zijn de mestanalyses die de laatste jaren binnen zijn gekomen bij Eurofins Agro.

Mestmonsters nemen

Hoewel deze gemiddelde gehaltes zijn opgebouwd uit een groot aantal metingen, adviseert CBGV nadrukkelijk zelf mestmonsters te nemen van de verschillende partijen (goed gemixte) mest.

Er komen namelijk erg grote verschillen voor in de praktijk. Zonder bekende gehaltes is nauwkeurig bemesten lastig.

Nieuwe cijfers

Van de verzamelde monsters voor de nieuwe cijfers is het stikstof totaal bijvoorbeeld gemiddeld 4 kilo, maar 95 procent van de monsters bevindt zich tussen 2,6 en 5,4 kilo per kuub.

In de tabel is weergegeven hoe de gehaltes zijn van de twee meest voorkomende organische meststoffen: rundveedrijfmest en vleesvarkensdrijfmest.

Droge stof

Aanpassingen van de tabel vonden plaats in 2002, 2011 en nu in 2016. Bij runderdrijfmest werden nagenoeg alle macro-elementen lager.

Opvallend is dat droge stof niet echt verandert en dat de verhouding Ntot en Nmin ook nauwelijks wijzigt, geeft CBGV aan. Voor vleesvarkensmest is de trend hetzelfde, behalve voor fosfaat.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer