GLB+moet+boer+prikkelen+om+te+vergroenen
Achtergrond
© Het Hoge Noorden

GLB moet boer prikkelen om te vergroenen

De budgetten voor vergroening van de landbouw kunnen veel effectiever worden besteed door ze onder te brengen in één stelsel van groenblauwe diensten. Ook moet de keten meer werk maken van de vergroening.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Vergroening, agrarisch natuurbeheer en collectieven: praktijkideeën voor een groenere landbouw', opgesteld door BoerenNatuur.nl, de koepel van agrarische collectieven. Zij wil dat er een robuust en voor de grondgebruiker uitdagend stelsel van vergroeningsprikkels ontstaat.

Het rapport mikt daarmee op de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2021. Uit vele studies blijkt dat de vergroeningsmaatregelen tot nu toe weinig effectief zijn. Bovendien is er nauwelijks kruisbestuiving met het agrarisch natuurbeheer. De beoogde brede vergroening van de landbouw wordt niet gerealiseerd, concludeert BoerenNatuur.nl.

Ideeën

Daarom heeft zij onderzoekers gevraagd om samen met boeren praktijkideeën te verzamelen voor een effectievere en efficiëntere vergroening van de landbouw. Dat leverde vele tientallen ideeën op die zijn verwerkt in het vandaag gepubliceerde rapport.

De eerste stap is niet langer geld ongericht inzetten voor weinig effectieve maatregelen. Het geld moet worden gestoken in concrete en bewezen effectieve prestaties, vanuit één gecombineerd budget voor groenblauwe diensten.

De tweede stap is een breed menu aan diensten in de sfeer van een 'groen' grondgebruik, gekoppeld aan een puntensysteem. Met zo'n meerkeuzemenu krijgt de agrariër meer speelruimte om bij te dragen aan de doelen die de overheid voortaan op gebiedsniveau formuleert.

De derde stap is een betere regionale coördinatie van de inspanningen voor vergroening. Hierbij kunnen de bestaande agrarische collectieven en andere regionale partijen een belangrijke rol spelen.

Praktijk

'Wij zullen de ideeën uit het rapport zeker gebruiken voor ons standpunt over het GLB na 2020 dat nu in de maak is', zegt Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl. 'Het is bemoedigend dat er vanuit de praktijk zoveel ideeën zijn over een effectievere vergroening. Dat toont aan dat het belang wordt onderkend van een goede besteding van publieke middelen.'

'Het is belangrijk dat de praktijk ook zelf meedenkt over de vraag hoe dat op een stimulerende en werkbare manier gestalte kan krijgen. Daarom willen we graag met enkele enthousiaste collectieven, samen met bijvoorbeeld provincies en ketenpartijen, in pilots aan de slag gaan met de praktijkideeën uit het rapport', aldus Datema.

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer