Geen+schadevergoeding+pluimveehouder+met+vrije%2Duitloop
Nieuws
© Dierenbescherming

Geen schadevergoeding pluimveehouder met vrije-uitloop

Pluimveehouders met vrije-uitloophennen krijgen geen schadevergoeding van de overheid vanwege de handhaving van de ophokplicht. Die eis is maandag 24 april afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Een kort geding leent zich niet om te bepalen of de eis op een schadevergoeding gerechtvaardigd is, stelt de rechter. De pluimveehouders stellen dat zij 2 tot 4 eurocent per ei minder ontvingen omdat hun vrije-uitloopeieren als scharreleieren moesten worden verkocht. Voorts bestond het risico om afnemers te verliezen, doordat afnemers vrije-uitloopeieren buiten Nederland gingen inkopen.

De pluimveehouders vinden het onredelijk om deze onevenredige – buiten het normale bedrijfsrisico vallende – schade, die is ontstaan als gevolg van de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid van de staatssecretaris, voor rekening te laten komen van de beperkte groep houders van vrije-uitloophennen.

Niet onrechtmatig

De rechter vindt dat de Staat in het kader van het instellen en handhaven van de ophokplicht niet onrechtmatig heeft gehandeld. Voor zover eisers aanspraak maken op nadeelcompensatie, is het niet mogelijk om in een kort geding vast te stellen of aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.

De Staat betwist dat in deze zaak sprake is van een speciale last die drukt op een beperkte groep, omdat ook andere onderdelen van de pluimveehouderijsector nadeel lijden. Verder noemt de rechter een verhoogd risico op besmetting met vogelgriep voorzienbaar is, zodat pluimveehouders rekening moeten houden met maatregelen als een ophokplicht.

Onvoldoende onderbouwd

De pluimveehouders hebben onvoldoende onderbouwd, aldus de rechter, dat zij in verhouding tot andere getroffen bedrijven onevenredig zijn benadeeld en dat een ophokplicht niet tot hun normale bedrijfsrisico behoort. Voor een toekenning van nadeelcompensatie is onder die omstandigheden – zeker in kort geding – geen plaats, schrijft de rechtbank.

Het feit dat de Staat de hoogte van de door pluimveehouders gestelde schade gemotiveerd heeft betwist, sterkt de rechtbank in haar oordeel. De stelling van eisers dat de Staat mogelijk in aanmerking komt voor compensatie op Europees niveau leidt niet tot een ander oordeel.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 12°
  30 %
 • Donderdag
  15° / 13°
  80 %
 • Vrijdag
  15° / 8°
  60 %
Meer weer