Vergoeding Friese ganzenschade omlaag

Boeren in Friesland krijgen minder vergoeding voor ganzenschade buiten de foerageergebieden. Daar staat tegenover dat de afschotmogelijkheden ruimer worden en de winterrustperiode vervalt.

Bovendien wordt het foerageergebied 10 procent kleiner. Met deze nieuwe ganzenaanpak gaan Gedeputeerde Staten in juni naar Provinciale Staten. Uit een evaluatie van de Friese ganzenaanpak blijkt dat deze niet goed werkt. Het doel van 5 tot 10 procent minder ganzenschade is niet gehaald. Deze aanpak ging in 2014 in.

Niet de ganzenaantallen, maar de schade in aantal kilo's droge stof neemt toe doordat met name de brandgans langer op de graspercelen verblijft, gaf Peet Sterkenburgh van LTO Noord vanmiddag tijdens een persbijeenkomst met onder andere de provincie, Jagersvereniging, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten aan.

Volgens Sterkenburgh is de nieuwe aanpak 'de minst slechte' voor boeren. 'We gaan naast beheer, naar meer bestrijden. Dit laatste is aan de late kant, anders waren niet in deze penibele situatie beland.' In het seizoen 2017/2018 mogen maximaal 210.000 ganzen worden afgeschoten, het gaat om 100.000 brandganzen, 75.000 kolganzen en 25.000 grauwe ganzen. Dat is een kwart van de Friese ganzenpopulatie.

Schadevergoeding

De vergoeding voor de boeren gaat echter omlaag. Dat was 95 procent buiten de foerageergebieden. Hoe meer boeren en jagers de schade beperken, hoe groter de schadevergoeding. Wanneer de schade in het seizoen 2017/2018 niet met 5 tot 10 procent naar beneden gaat wordt de schade-uitkering verlaagd tot 50 procent. Wanneer boeren en jagers de schade wel kunnen beperken, kunnen ze het bedrag tot 80 procent vergoed krijgen.

De schadevergoeding is een heikel punt, beaamt gedeputeerde Johannes Kramer. 'Maar boeren krijgen nu wel de mogelijkheid om de schade substantieel te verkleinen door ruimere verjaging.'

'We zijn niet kapot van deze financiële prikkel', geeft Sterkenburgh aan. 'Boeren bellen mij al op dat de schade op voorhand wordt teruggebracht. Daar hoort een duidelijk verhaal bij. We hebben nu wel handvatten om samen met jagers buiten de foerageergebieden op te treden.'

De schadebestrijding van grauwe gans, brandgans en kolgans wordt ruimer. Jagers mogen een lokfluit, lokgans en elektronische lokmiddelen gebruiken en de ganzen ook op zondagen verjagen met ondersteunend afschot. Ook de kolgans mag afgeschoten worden.

Winterrust

De winterrustperiode vervalt. De partijen constateren dat een aaneengesloten periode met robuuste en goed functionerende foerageergebieden eenduidiger is en meer rust en bescherming bieden voor de ganzen om in de deze gebieden te eten.

Natuurorganisaties It Fryske Gea en Natuurmonumenten wijzen het plan af. 'De winterganzen zijn de dupe van de grasprijs', aldus directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Volgens de organisaties is er geen sprake van ondersteunend afschot, maar van populatiebeheer van de overwinterende ganzen. De organisaties vinden 210.000 ganzen die jaarlijks mogen worden afgeschoten buitenproportioneel.

'Het is de wereld op zijn kop', stelt Arjen Kok van Natuurmonumenten. Naast de ruimere afschotmogelijkheden zijn de organisaties ook tegen het verdwijnen van de winterrust. 'Het voorstel is te mager om de overwinterende ganzen voldoende rust te geven om in het voorjaar gezond terug te keren naar hun broedgebieden.'

Volgens Sterkenburgh ligt het genuanceerder. 'De natuurorganisaties doen net alsof er vanaf volgend seizoen mag worden geschoten op ganzen. Dat is niet het geval. Nu worden, met name in oktober en november ook al 88.000 ganzen per jaar afgeschoten.'

Statenleden

Provinciale Staten moeten in juni over de nieuwe ganzenaanpak beslissen. LTO Noord bezoekt vrijdagmiddag samen met de Statenleden schadepercelen bij Ferwoude.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  40 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer