Friese ganzenaanpak helpt onvoldoende

De Friese ganzenaanpak levert nog niet het gewenste resultaat op. De uitgekeerde schade had met 5 tot 10 procent moeten dalen, maar is juist toegenomen. Belangrijkste oorzaak is de toename van de schade veroorzaakt door de brandgans.

Friese+ganzenaanpak+helpt+onvoldoende
© Ida Hylkema

Dat blijkt uit de evaluatie van de aanpak, die in opdracht van de provincie is uitgevoerd. De Friese ganzenaanpak ging in 2014 van start en is een combinatie van opvang in foerageergebieden waar de ganzen met rust worden gelaten, verjaging met ondersteunend afschot in de overige gebieden en een algehele rustperiode van twee maanden.

Voor de specifieke soorten als brandgans en kleine rietgans geldt een ruimere rustperiode. Het doel is om een balans te vinden tussen bestrijding en bescherming. De schade aan landbouwgewassen moet jaarlijks met 5 tot 10 procent afnemen.

Foerageergebieden

Dit laatste is niet gelukt, blijkt uit de evaluatie. De schade buiten de foerageergebieden nam af van 2,5 naar 1,9 miljoen euro. Maar binnen deze gebieden steeg die van 4,4 naar 6,7 miljoen euro.

Het aantal ganzen neemt niet toe, maar de schade die ze veroorzaken wel. De grootste boosdoener zijn de brandganzen, die van maart tot mei nog aanwezig zijn en de eerste snede opeten.

Evaluatie

Om tot lagere schade-uitkeringen te komen is aanvullend beleid nodig. De bejaging en de verjaging met ondersteunend afschot kan volgens de evaluatie vooral na de winterrustperiode worden geïntensiveerd.

Daarnaast staat in de evaluatie het advies om de robuustheid en de effectiviteit van de foerageergebieden te vergroten, maar de oppervlakte foerageergebieden te verkleinen. Door deze maatregel is er meer verjaging met ondersteunend afschot mogelijk, omdat dit alleen buiten de foerageergebieden is toegestaan.

Vertrouwelijke plannen

Gedeputeerde Staten nemen waarschijnlijk volgende week een besluit over de maatregelen. De Leeuwarder Courant kwam vorige week al met de nog vertrouwelijke plannen naar buiten.

Het zou gaan om een combinatie van drie maatregelen: meer jacht en verjaging, een lagere schadevergoeding buiten de foerageergebieden en een kortere rustperiode. Ingrijpende maatregelen zijn nodig, omdat het provinciale budget om de schade te vergoeden vanaf volgend jaar fors lager is.

Onderhandelen

'We moeten op basis van onderhandelen een nieuw akkoord sluiten', zegt Peet Sterkenburgh van LTO Noord. 'We hebben met onze achterban overleg gehad en staan achter het principeakkoord dat voorligt aan GS. Volgende week moet hier meer duidelijkheid over komen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  10 %
 • Maandag
  21° / 12°
  20 %
Meer weer