Veehouderij+en+gezond+platteland+gaan+samen
Nieuws
© Jos Thelosen

Veehouderij en gezond platteland gaan samen

Een veehouderij met innovatieve huisvesting en management zorgt voor behoud van een gezond en leefbaar platteland. Door het eenvoudig beperken van het aantal dieren en bedrijven in een regio stagneert die ontwikkeling.

De leefbaarheid en de volksgezondheid verbetert er niet door. Dat stelt LTO Nederland in reactie op de aankondiging van staatssecretaris Martijn van Dam dat hij voor de zomer de wet veedichte Gebieden naar de Tweede Kamer zal sturen. Deze nieuwe wet biedt provincies de mogelijkheid om per regio het maximum aantal dieren en bedrijven vast te stellen.

'Niet het aantal dieren op een bedrijf bepaalt of er overlast wordt veroorzaakt, maar de bedrijfssituatie en het management. Overheden zouden er beter aan doen het voor bedrijven gemakkelijker te maken om te investeren in de nieuwste en beste technieken om emissies van geur, ammoniak en stof tegen te gaan', zegt portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds van LTO Nederland.

Onnodig

LTO wijst ook op de nieuwe Omgevingswet die van kracht wordt en waar de wet Veedichte Gebieden onderdeel van wordt. Deze stelt de omgevingskwaliteit in de breedte centraal. Met de huidige mogelijkheden van deze wet hebben provincies en gemeenten ruimschoots mogelijkheden om alle kwaliteitsaspecten van een gebied te wegen en daarop besluiten te nemen over de ruimte voor veehouderij.

Overheden zouden er beter aan doen het voor bedrijven gemakkelijker te maken om te investeren in de nieuwste en beste technieken om emissies van geur, ammoniak en stof tegen te gaan.

Jakob Bartelds, portefeuillehouder Omgeving van LTO Nederland

De Wet Veedichte Gebieden voegt daar volgens LTO daar niets aan toe. 'Onnodige regelgeving', aldus Bartelds. 'Wij hopen daarom dat deze ballon wordt doorgeprikt en de nieuwe Kamer en een volgend kabinet het voorstel terzijde zullen leggen.'

Verantwoordelijkheid

Het belang van een gezonde leefomgeving staat volgens LTO niet ter discussie. Agrarisch ondernemers hebben wel de verantwoordelijkheid te voorkomen dat burgers onevenredige nadelen ondervinden van hun bedrijfsvoering. Het beperken van het aantal dieren per bedrijf en het aantal bedrijven is echter geen garantie voor een schonere en een gezonde leefomgeving, aldus LTO.

Veel belangrijker is dat veehouderijbedrijven door toepassen van nieuwe huisvestingssystemen en managementmaatregelen investeren in schone en veilige bedrijven, voor dier, boer en burger. Dat is een steeds voortgaande ontwikkeling, constateert LTO.

Kritisch

Het is niet de eerste keer dat een bewindspersoon plannen bekend maakt voor een wet die provincies de mogelijkheid geeft het aantal dieren en bedrijven in een regio te beperken. In 2014 kwamen vergelijkbare plannen naar buiten, waarin nadrukkelijk een link gelegd werd met gezondheidsrisico's.

'Ook toen was LTO Nederland kritisch op de voorstellen', licht Bartelds toe. 'Als de gezondheid van mensen in de regio in gevaar komt, accepteren we dat het aantal dieren in de regio verminderd moet worden. We hebben destijds aangegeven hier alleen mee in te kunnen stemmen als provincies dit deugdelijk kunnen onderbouwen en tegelijkertijd bereid zijn bedrijven te laten investeren in betere technieken en management.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  30 %
 • Vrijdag
  8° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer