GS+Noord%2DBrabant+wil+mestdialoog+voortzetten
Nieuws
© Fotografie Twan Wiermans

GS Noord-Brabant wil mestdialoog voortzetten

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant zijn positief over de 'mesttafels' die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden tussen veehouders en vertegenwoordigers van kritische burgergroepen. Zij spreken van een doorbraak en pleiten voor voortzetting van de dialoogrondes.

De provincie organiseerde de discussiebijeenkomsten om te onderzoeken of er draagvlak is voor nieuw mestbeleid dat ook stuurt op dieraantallen.

Volgens GS heeft de dialoog een aanzet gegeven voor het herstel van vertrouwen rond de veehouderij. Het college stelt voor om de dialoogrondes voort te zetten tot half oktober, zodat de partners de oplossingsrichtingen kunnen uitwerken tot concrete voorstellen en acties en Provinciale Staten er eind dit jaar over kunnen besluiten.

Mestverwaarding

Het provinciebestuur constateert dat er een opening is ontstaan om de hoeveelheid mest die in Noord-Brabant mag worden verwerkt, te verruimen. Dit geeft meer mogelijkheden voor de professionele afzet van mest met perspectief op mestverwaarding. De omgeving en het milieu hebben dan profijt van minder uitstoot van ammoniak, stank en methaan.

GS vindt het van belang dat er geen verdere groei van dieraantallen optreedt in Noord-Brabant en dat op termijn een zekere krimp wordt gerealiseerd. Dit vindt plaats door groei en krimp van bedrijven bij elkaar in de buurt te koppelen. Deze aanpak moet onder meer bijdragen aan het oplossen van de problematiek van Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s).

Concrete oplossingen

ZLTO is blij dat de mestdialoog eraan heeft bijgedragen dat mest niet alleen meer wordt gezien als een probleem, maar als een waardevolle kans. Ook de eerste geschetste kaders voor een nieuw mestbeleid en locatiekeuzes zijn hoopvol.

‘ZLTO wil met haar leden onder dit gesternte graag met burgers en politiek verder werken aan concrete oplossingen’, aldus ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. ‘Want boeren zijn geen probleem; boeren hebben oplossingen voor veel maatschappelijke vraagstukken.’

Ontwikkelingsperspectief

Wel benadrukt de voorzitter dat niet elke ontwikkeling op elke plek kan en gewenst is. ‘Onze leden willen uitdrukkelijk perspectief op ontwikkeling voor de bedrijven die in Noord-Brabant verder willen, op locaties waar die ontwikkeling in de omgeving past’, zegt hij.

‘Anders kunnen zij de ambities van diezelfde maatschappij, bijvoorbeeld op het terrein van dierenwelzijn, dier- en volksgezondheid, verlaging van emissies en landschappelijke inpassing, niet of maar beperkt invullen.’

Weer

 • Zaterdag
  7° / 3°
  10 %
 • Zondag
  5° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
Meer weer