LTO+wil+vergoeding+ganzen%2D+en+mezenschade
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO wil vergoeding ganzen- en mezenschade

LTO Noord Zuid-Holland benadrukt het belang van naleving van het Faunabeheerplan om landbouwschade door ganzen en mezen te voorkomen. Daar waar schade optreedt, moet die volledig worden vergoed.

De landbouworganisatie reageert daarmee op de ontwerp-verordening en de ontwerp-beleidsregel die de provincie heeft opgesteld ter uitvoering van de Wet Natuurbescherming.

Inbreuk

Die mogen op geen enkele wijze inbreuk maken op de in het Ganzenbeleidskader gemaakte afspraken, vindt LTO Noord. 'Het is van groot belang dat het populatiebeheer conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd'.

Temeer daar de ganzenjacht ernstig is beknot door gerechtelijke uitspraken na een zaak aangespannen door Faunabescherming Nederland. De faunabeheereenheden moeten nu roeien met de riemen die ze hebben, vindt LTO Noord Zuid-Holland.

'Substantiële schade'

Vooral de koppeling van een vrijstelling aan een 'substantiële schade', oftewel meer dan 10.000 euro per jaar, staat een effectieve aanpak in de weg. Voor diersoorten die minder schade veroorzaken kan namelijk alleen lokaal worden opgetreden op basis van een ontheffing, zo is nu bepaald.

LTO Noord dringt er op aan om die op voorhand te verlenen, om zo te voorkomen dat ondernemers met forse schade worden geconfronteerd. Verder pleit de organisatie ervoor om ook mezenschade in de fruitteelt volledig te vergoeden.

Ondernemersrisico

Deze neemt dusdanige proporties aan dat het ondernemersrisico fors wordt overschreden. Becijferd is dat het jaarlijks gaat om 2 miljoen euro. Afdoende maatregelen om mezen te weren zijn er niet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
Meer weer