VVD+Frysl%C3%A2n+eist+extra+onderzoek+ammoniakbeleid
Nieuws
© Vidiphoto

VVD Fryslân eist extra onderzoek ammoniakbeleid

VVD Fryslân wil extra onderzoek naar de effectiviteit van het ammoniakbeleid in Nederland. De fractie vraagt het Friese college van Gedeputeerde Staten om actie om staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken hiertoe te bewegen.

Dat geeft de VVD aan in Statenvragen naar aanleiding van het rapport rapport 'Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen' dat onlangs in Wageningen is gepresenteerd.

Aanleiding van het onderzoek is een reeds langlopende discussie en twijfels bij verschillende partijen over de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. Een belangrijk onderwerp in het onderzoek was het verschil tussen het gebruikte rekenmodel van de RIVM en Wageningen University and Research en de directe ammoniakmetingen.

De conclusie uit het rapport is dat het huidige Nederlandse ammoniakbeleid, dat is ingevoerd in de jaren negentig, totaal niet effectief is geweest en dat de gemeten ammoniakconcentraties verkeerd worden geïnterpreteerd.

Emissiearm

'Veel beleid op het gebied van landbouw is sinds de jaren negentig gestoeld op het Nederlandse ammoniakbeleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn emissiearme stallen, het afdekken van mestopslag en het bovengronds uitrijden van mest. Uit het onlangs gepresenteerde rapport zou dus blijken dat dit soort maatregelen geen effect hebben gehad', geeft VVD-Statenlid Nynke Koopmans aan.

De liberalen vinden dat de door de overheid opgelegde (milieu-)investeringen zinvol en effectief moeten zijn, in die zin dat ze onnodige kostenverhoging voor de sector moeten voorkomen en moeten resulteren in een reductie van ammoniak in de natuur.

Nota Landbouw

De VVD wil ook weten hoe het college van Gedeputeerde Staten de conclusies uit dit rapport meeneemt in de nota Landbouw die dit voorjaar naar de Staten komt.

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 4°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  70 %
Meer weer