Onafhankelijke blik op misstanden milieuvervuilingsonderzoek

De misstanden bij onderzoeken naar milieuvervuiling in agrarische gebieden vragen om een contra-expertise door een onafhankelijk instituut. En waarom worden de voordelen van koolstofdioxide nooit benoemd?

Onafhankelijke+blik+op+misstanden+milieuvervuilingsonderzoek
© Huisman Media

Geesje Rotgers beschrijft in V-focus de misstanden bij onderzoeken naar milieuvervuiling in agrarische gebieden en stelt dat allerlei middelen zijn voorgeschreven, maar de doelen bij lange na niet worden gehaald. Rara, hoe kan dat?

Rekenmethoden die ten grondslag liggen aan de vervuiling, kloppen niet. Zo geeft een nieuwe methode om de uitstoot van koolstofdioxide te berekenen aan dat de emissiereductie aanmerkelijk hoger is dan bij de oude methode.

Ammoniakbeleid

Ook het ammoniakbeleid rammelt aan alle kanten. Hierbij gaat het om het terugdringen van de vermeende schade. Welke schade? Wetenschapsjournalisten en scheikundigen krijgen niet de gegevens waarom is gevraagd. Het antwoord is dat ze er niet meer zijn. Dat moet een leugen zijn, het beleid is immers gebaseerd op aannames.

Ammoniakgas is vluchtig en ontbindt zich snel in de lucht in stikstof en waterstof en de stikstof voegt zich bij de 78 procent die al in de lucht zit en waterstof doet hetzelfde. Wat is hier mis mee?

Fosfaatbeleid

Het fosfaatbeleid waarmee de melkveehouderij wordt opgescheept, blijkt gebaseerd op rapporten die onzorgvuldig tot stand zijn gekomen. Zo blijkt uit metingen dat de hoogste fosfaatgehalten voorkomen daar waar de minste melkveehouderij voorkomt. Hoe bestaat het?

Fosfaat is oplosbaar in water en door de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet uit rioolwater te halen. Het meeste rioolwater wordt geloosd daar waar de meeste mensen wonen en dat is niet op het platteland. Als de veehouderij wordt opgezadeld met maatregelen om fosfaat te verminderen, zal dat dan ook geen effect sorteren. En wat brengt het water van rivieren die in ons land uitkomen mee?

Zuurstofarme bodem

Door het injecteren van mest wordt de bodem zuurstofarm en wordt door het oxideren van ammoniak en giftige stikstofverbindingen bijna alles wat in de bodem leeft vernietigd. In grasland wordt niet al te diep geïnjecteerd, maar op bouwland 15 à 20 centimeter diep. Daar is bijna geen bodemleven meer.

Als in de dode bodem bacteriën, schimmels en andere nutriënten niet meer worden vastgelegd, spoelen mineralen uit naar het oppervlakte- en grondwater. Sinds we deze verplichte bemestingsmethode toepassen, is de uitspoeling toegenomen, terwijl er sinds 1993 minder dieren zijn. Naar de gevolgen van mestinjectie voor de bodem is nooit onderzoek gedaan. Hoe kan dat?

Koolstof

Waarom worden de voordelen van koolstofdioxide nooit benoemd? 1 hectare gras neemt 20.000 kilo op per jaar en alle andere gewassen groeien van koolstof. Daarom is CO2 van groot belang in de lucht voor de agrarische sector.

Ik meen dat het vergisten van mest om energie op te wekken niet verstandig is, omdat met methaangas de belangrijke koolstof uit de mest verloren gaat. Ik weet niet of hier ooit onderzoek naar is verricht, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er bij het CO2-beleid sprake is van tunneldenken.

Onafhankelijke instituten

Ik raad LTO aan alle onderzoeken als onaanvaardbaar te kwalificeren en contra-expertises te eisen van de overheid door onafhankelijke instituten. Dus geen Wageningen UR en RIVM, want zij zijn afhankelijk van de staat. De EU moet met de juiste cijfers worden geïnformeerd om op de juiste wijze maatregelen te eisen. Gebruik uw boerenverstand.

Meindert NieuweboerAartswoud

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 8°
  90 %
Meer weer