Daling concentraties stikstof ligt op koers

De gemeten concentraties stikstofdioxide zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Oorzaken zijn de lagere emissies en gunstige weersomstandigheden, zoals temperatuur en windrichting.

Daling+concentraties+stikstof+ligt+op+koers
© Koos van der Spek

Dit blijkt uit de nieuwe concentratie- en depositiekaarten, die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks maakt om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te monitoren.

De gemeten concentraties fijn stof waren in 2015 fors lager dan in 2014. Naar verwachting wordt de benodigde daling van 15 procent in de concentratie van kleine fijnstofdeeltjes in steden tussen 2010 en 2020 gehaald.

Bodem

Ook de gemiddelde hoeveelheid stikstof die op de bodem neerslaat, daalt de komende jaren, als het bestaande beleid wordt uitgevoerd, zo verwacht het RIVM.

Afname van stikstof komt voor ongeveer de helft door dalende verkeersemissies en voor de andere helft door landbouwemissies. Naar verwachting zullen de emissies door verkeer in de toekomst sterker dalen door maatregelen die de uitstoot beperken.

Betrouwbaar

Het RIVM heeft sinds 2006 jaarlijks berekend wat de verwachte stikstofdioxideconcentraties in het peiljaar 2015 zijn. De ramingen bleken goed overeen te komen met de gemeten waarden in 2015.

De berekende concentraties gaven dus een betrouwbare verwachting van de werkelijke concentraties, meldt het RIVM.

Lokaal

De maatregelen die op lokaal niveau zijn getroffen om aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit te voldoen, blijken volgens het RIVM daarmee realistisch te zijn geweest.

Op enkele plekken waren de gemeten concentraties hoger dan vorig jaar was geraamd. Dit geldt onder andere op specifieke plekken in de havens van Rotterdam, waar goederen worden overgeslagen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer