Botsende visies effect veehouderij op volksgezondheid

Leidt fijnstof uit de veehouderij tot ziektes bij omwonenden? De discussie daarover is opgelaaid na publicatie van het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO 2016) van het RIVM. Een recent artikel in het blad V-Focus spreekt de uitkomsten van het RIVM-rapport tegen.

Botsende+visies+effect+veehouderij+op+volksgezondheid
© Nieuwe Oogst

1 Waar gaat het onderzoek Veehouderij en Gezondheid over?

Het RIVM onderzocht mogelijke verbanden tussen veehouderijbedrijven en gezondheidseffecten. Daarvoor zijn gegevens van huisartsen over 110.000 patiënten bekeken, is een vragenlijst ingevuld door ongeveer 14.000 mensen en deden bijna 2.500 mensen mee aan een medisch onderzoek. Ook is de luchtkwaliteit in het onderzoeksgebied onderzocht.

Niet alle uitkomsten waren even eenduidig. Maar de grote lijn was dat de veehouderij negatieve effecten kan hebben op omwonenden.

2 En wat onderzocht V-Focus?

V-Focus legde gegevens van het RIVM (luchtkwaliteit) en van de GGD's (volksgezondheid) naast elkaar en vergeleek deze. De redactie trekt hieruit de conclusie dat mensen in gemeenten met meer fijnstof gezonder zijn. De beste volksgezondheid wordt gemeten in regio's met relatief veel fijnstof. De meeste patiënten met chronische aandoeningen als longkanker, COPD, astma en hart- en vaatziekten wonen in regio's met de schoonste lucht.

3 Wat zeggen andere onderzoekers erover?

Het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid noemt de manier waarop V-Focus de gegevens heeft gegroepeerd en vergeleken 'ondeugdelijk'. Het is 'volstrekt onvoldoende' om conclusies te kunnen trekken over het verband tussen luchtverontreiniging en gezondheid. Het 'zorgvuldig uitgevoerde' VGO-onderzoek laat volgens het Kennisplatform betrouwbare en duidelijke verbanden zien tussen fijnstof en gezondheid.

4 Wat zijn de consequenties van het VGO-onderzoek?

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) gebruikt het als argument om met de Wet dieraantallen te komen. Die geeft provincies en gemeenten mogelijkheden om grenzen te stellen aan dieraantallen in veedichte gebieden.

5 Heeft Van Dam twijfels aan dit VGO-onderzoek?

Nee. Hij liet deze week in antwoorden op Kamervragen nog weten dat met name rond pluimveebedrijven emissiebeperkende maatregelen nodig zijn. Hij zet de Wet dieraantallen gewoon door, met de aantekening dat het aan de provincies is om te beslissen of ze er ook gebruik van gaan maken of dat ze de problematiek anders aanpakken.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  8° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  10 %
 • Zondag
  10° / 4°
  10 %
Meer weer