Provincie+en+schap+stellen+peilproef+jaar+uit
Nieuws
© Anne van der Woude

Provincie en schap stellen peilproef jaar uit

De proef om het waterpeil in het Lauwersmeer dit voorjaar met 40 centimeter te verhogen, schuift door naar 2018. Dat blijkt uit een overleg tussen provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest maandag.

LTO Noord vindt de uitstel verstandig. De organisatie hoopt dat de overheid in 2017 tegemoet komt aan de voorwaarden die de agrarische sector stelde aan de proef: een goede nulmeting en schaderegeling.

Waterschap Noorderzijlvest gaf half januari de vergunning voor deze proef af met als startdatum 15 februari en als einddatum 1 april. Het jaar 2017 wordt gebruikt om de monitoring te versterken, vispassages aan te leggen en extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting.

Stilstand

Het waterpeil wordt in 2018 en 2019 van 15 februari tot 1 april tijdelijk verhoogd. De verwachting is dat daardoor de kwaliteit en kwantiteit van het waterriet in het Lauwersmeer langs de oevers toeneemt, slikgebieden verbeteren en de voortschrijdende 'verbossing' van het gebied tot stilstand komt.

De vergunning van het waterschap biedt ruimte voor twee jaar proefdraaien. De tijd die nu vrijkomt door 2017 niet te starten, wordt gebruikt om de monitoring in het gebied verder te versterken. Met de vergunning geeft het waterschap het signaal af dat de veiligheid van de inwoners van het gebied is gewaarborgd tijdens de tijdelijke verhoging.

Waterpeil

Noorderzijlvest, de provincies Groningen en Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en betrokken gemeenten hebben samen met het Rijk een Beheerplan Natura 2000 voor het Lauwersmeer opgesteld. De proef met het waterpeil is daar een voortvloeisel van.

In het beheerplan staan diverse maatregelen die uiteindelijke moeten leiden tot een betere biodiversiteit in het gebied. De komst van meer slikkige gebieden en meer riet is goed voor de flora en fauna.

LTO Noord fel tegen

LTO Noord, maar ook de recreatiesector hebben zich altijd fel tegen de proef gekeerd. LTO Noord vreest voor verzilting en vernatting van landbouwpercelen. Ook vindt de standsorganisatie de mogelijke risico's voor bruinrot te groot. Tevens is door de verhoging van de grondwaterstanden de veiligheid voor burgers in het geding, zoals overstromingen en wateroverlast.

De proef is, zo stelt de stuurgroep, één van de manieren om te kijken hoe de flora en fauna in het Lauwersmeer behouden of zelfs versterkt kan worden. In een gebied waarin landbouw en recreatie ook belangrijk zijn. 'Die combinatie levert soms spanningen op', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer, voorzitter van de stuurgroep.' Maar de status van het Lauwersmeer als Natura 2000-gebied, een Europees natuurbeschermingsgebied dus, is niet vrijblijvend. Het Beheerplan evenmin. In dat licht moet je de proef bezien.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer