Energietransitie+kassen+krijgt+vaart
Nieuws
© Thierry Schut

Energietransitie kassen krijgt vaart

In de Greenport Westland-Oostland worden komende maand minimaal twee nieuwe warmtecoöperaties opgericht. Ze krijgen steun van LTO Glaskracht Nederland. Samen met de ontwikkelingen in Greenport Aalsmeer komt de clusteraanpak warmte daarmee op stoom.

Diverse glastuinbouwgebieden gaan dit jaar flinke stappen te zetten in de energietransitie. Door de krachten en gezamenlijke warmtevraag te bundelen, zetten glastuinbouwbedrijven in op collectieve warmtenetten. Naast restwarmte en warmte-uitwisseling wordt gekeken naar de inzet van aardwarmte en biomassa als lokale energiebron. Beschikbaarheid van CO2 zien de tuinders daarbij als randvoorwaarde.

In navolging van onder meer glastuinbouwgebied Zuidplas staan meerdere warmtecoöperaties op het punt van oprichting in het Oostland. In de glaslocaties Wilgenlei, Overbuurtse Polder, Noukoop Balijade, Pijnacker West en Noordpolder Berkel bekijken ondernemers of ze die stap zetten. Ze krijgen daarbij steun van LTO Glaskracht. In het Westland werkt LTO Glaskracht al samen met Energie Transitie Westland (ETP) om warmteclusters in het Westland te organiseren.

Samen betere gesprekspartner

Hans van den Berg, procesmanager Warmte van LTO Glaskracht: 'Door zich te verenigen worden tuinders in die gebieden gesprekspartner voor grotere partijen zoals de eigenaar van de Roca-leiding en overheden.'

De Roca-leiding is een warmteleiding van Rotterdam naar Oostland, maar nog niet alle locaties zijn er op aangesloten, vertelt Van den Berg. 'We kijken verder ook naar de haalbaarheid van aardwarmte en een gezamenlijke voorziening van biomassawarmte.'

Van den Berg is ook betrokken bij de ontwikkeling van warmtenetten in de Greenport Aalsmeer. 'We hebben afgelopen najaar de warmtewensen van de ondernemers in vijf gebieden in kaart gebracht om de kansen aan te scherpen.'

Warmte van Datacenter Schiphol

Overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam maken al langer plannen voor warmte-uitwisseling en kijken ook naar de glastuinbouw in regio Aalsmeer. Daarnaast zijn er plannen voor uitwisseling van warmte en koude tussen een datacenter op Schiphol-Park en de glaslocatie PrimaViera in Rijsenhout.

'Een datacenter heeft veel overtollige warmte die gebruikt kan worden in kassen om vervolgens het retourwater te benutten als koelwater', legt Van den Berg uit. De initiatiefnemers werken aan een businessplan. In De Kwakel/Nieuw Amstel wordt gewerkt aan een businesscase voor biomassawarmte.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer