Nederland+haalt+energiedoelen+dankzij+fosfaatplan
Nieuws
© Point to Point Communicatie

Nederland haalt energiedoelen dankzij fosfaatplan

Alle doelen zoals in het Energieakkoord zijn afgesproken, zijn binnen bereik. Onder meer het door pakket met maatregelen voor fosfaatreductie in de melkveehouderij.

Deze conclusie trekt de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord namens de 47 ondertekenaars in de Voortgangsrapportage van het Energieakkoord.

Eerder werd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog verwacht dat twee doelen niet gerealiseerd worden. Door extra afspraken tussen de Energieakkoord-partijen zijn ook deze doelen haalbaar.

CO2

Door het behalen van de doelen wordt ook een belangrijke stap gezet in het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland. Dat schrijven minister Henk Kamp (Economische Zaken), minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatsecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer.

Ook wordt ruim vier miljoen ton minder CO2 uitgestoten dan in 2016 werd voorzien. De broeikasgasreductie in Nederland in het jaar 2020 neemt toe tot 25 procent ten opzichte van het jaar 1990. Daarmee wordt voldaan aan het Urgenda-vonnis.

Fosfaatreductie

De CO2-uitstoot kan nog verder worden gereduceerd indien het demonstratieproject met CO2-afvang en opslag in de Rotterdamse haven wordt gerealiseerd. Ook het in november afgesproken pakket met maatregelen voor fosfaatreductie in de melkveehouderij leidt tot extra broeikasgasreductie.

Volgend jaar wordt weer bekeken of Nederland nog steeds op koers ligt met de broeikasgasreductie. Mocht dit niet het geval zijn dan zal het kabinet aanvullende maatregelen treffen, waarbij ook sluiting van een kolencentrale in beeld komt.

Monovergisters

Het doel van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 wordt onder andere gehaald doordat alle betrokken partijen, waaronder provincies, hebben herbevestigd de afgesproken 6.000 megawatt wind op land in 2020 te realiseren. De Energieakkoord-partijen hebben daarnaast vertrouwen in maatregelen die minister Kamp al eerder nam.

Voorbeelden hiervan zijn de beoogde bouw van 1.000 monomestvergisters in 2020 die het mogelijk maken mest om te zetten in biogas, het stimuleren van geothermie en de verdere optimalisatie van de stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie (SDE+) en de kleinschalige hernieuwbare warmteopties (ISDE-regeling).

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer