%E2%80%98Sector+moet+prikkels+houden+in+energieomslag%E2%80%99
Nieuws
© Joost de la Court

‘Sector moet prikkels houden in energieomslag’

De land- en tuinbouw ligt goed op koers waar het gaat om energiebesparing en het gebruik of de productie van hernieuwbare energie. ‘Ten opzichte van andere economische sectoren horen we bij de top’, stelt Eric Douma vast. Hij is als LTO-bestuurder verantwoordelijk voor energie en klimaat. ‘Maar we houden wel prikkels nodig, want de grote uitrol moet nog komen.’

Joost de la CourtDe energie-efficiëntie in de agrarische sectoren is in 2012 met 48 procent verbeterd ten opzichte van 1990. De reductiedoelen voor CO2 en overige broeikasgassen zijn in 2012 en de voorgaande jaren gehaald.
De agrarische sector mag dan relatief goed scoren, Douma is de eerste om te erkennen dat na het plukken van het ‘laaghangend fruit’ de volgende fase in verduurzaming van de sector moeilijker is.
‘In die zin kan het misschien nog tegenvallen. Maar op aspecten als efficiencyverbetering en beperking van de uitstoot van klimaatgassen liggen we wel op koers. Daarnaast zijn inmiddels bij circa 70 procent van alle initiatieven voor de opwekking van duurzame energie boeren en tuinders betrokken. Dat zegt ook wel wat over investeringsbereidheid.’

Weer

 • Zaterdag
  22° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer