Lager+budget+Energie%2Dinvesteringsaftrek
© Arno de Snoo

Lager budget Energie-investeringsaftrek

Het beschikbare budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is verlaagd van 151 miljoen euro in 2013 tot 111 miljoen euro in 2014.

Dat blijkt uit de Energielijst 2014, die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft gepubliceerd. Op de lijst staan ruim 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor EIA. De RVO actualiseert deze lijst elk jaar.

In het Energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruik meer mogen maken van zowel de EIA als de SDE+-subsidie. Dit om stapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen.

Overgangsregime

Voor installaties waaraan vóór 2014 wel SDE(+)-subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. Hierin is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de EIA blijkt dat er veel kleine meldingen worden gedaan met een gering fiscaal voordeel. Om de administratieve lasten te verlagen wordt het drempelbedrag met ingang van 2014 verhoogd naar 2.500 euro.

Investeringskosten

Als een investering voor de EIA in aanmerking komt, dan mogen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent krijgt een ondernemer ongeveer 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer