Brussel gaat werken aan betere uitvoering Natura 2000

De EU Vogel- en Habitatrichtlijnen blijven onveranderd van kracht. De uitvoering ervan kan echter beter, concludeert de Europese Commissie uit een grondige evaluatie (fitness check).

De Commissie heeft haar conclusies gepresenteerd uit de fitness check die de afgelopen jaren is gehouden. De belangrijkste boodschap is dat zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn onveranderd van kracht blijven. Beide richtlijnen vormen de basis van het Natura 2000 beleid.

Tegelijkertijd stelt de Commissie dat de uitvoering van het beleid op verschillende punten beter kan. Zo moeten stakeholders -waaronder de boeren- meer betrokken worden bij het proces rond Narura 2000 en moet meer rekening worden gehouden met de externe effecten op lokaal niveau. Met name de sociaal-economische gevolgen zijn groot. Daar moet een betere afstemming over plaatsvinden.

Actieplan

De volgende stap is dat Brussel een actieplan opstelt. Dat zal concrete maatregelen bevatten die een betere toepassing van de richtlijn mogelijk maken. De Europese Commissie heeft toegezegd dat bij de uitwerking ervan alle betrokken partijen geconsulteerd zullen worden.

LTO Nederland zal daar zeker gebruik van maken, reageert portefeuillehouder Omgeving Jakob Bartelds. 'We kunnen daar denk ik ook de LTO lobbygroep van zo'n 80 betrokken leden goed bij betrekken'.

Stop beperkingen en tegenstellingen

Bartelds is positief over de conclusies van de Europese Commissie. 'Aanpassing van de Vogel- en de Habitatrichtlijn had van ons best gemogen. Maar met een betere uitvoering van beide richtlijnen komen we ook een heel eind. Er moet een eind komen aan de onnodige beperkingen en vruchteloze tegenstellingen waar we door Natura 2000 mee geconfronteerd worden.'

LTO Nederland heeft vorig jaar gereageerd op de consultatie die de Europese Commissie over Natura 2000 had georganiseerd. LTO drong bij de Nederlandse regering aan op een stevige aanpak van knelpunten. Dit resulteerde erin dat eerder dit jaar Alterra een rapport met aanbevelingen voor verbeteringen uitbracht.

Uit overleg gestapt

Voor natuur- en milieuorganisaties was dat reden om uit het overleg te stappen. Zij wensten onder geen beding dat de Natura 2000 regelgeving ter discussie zou komen. Deze opvatting werd in Europa werd onder aanvoering van de natuurlobby-organisatie Bird Life met veel inzet en kracht uitgedragen.

Bartelds is tevreden dat de Europese Commissie daarin niet is meegegaan: 'We zien erkenning voor de problematiek die wij in Brussel onder de aandacht hebben gebracht. Met de conclusies van de EC en met het Alterra rapport kunnen we de uitvoering van Natura 2000 regelgeving verbeteren'.

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer