Familie Rood blij met nieuwe stek in Holten

De familie Rood uit Barchem verplaatst haar melkveebedrijf naar Holten. Daarmee komt een eind aan jarenlange onzekerheid. De ligging nabij Natura 2000-gebied Stelkampsveld maakt boeren op de huidige locatie lastig.

Familie+Rood+blij+met+nieuwe+stek+in+Holten
© Jan van den Brink

Op het erf van het melkveebedrijf van de familie Rood in Barchem liggen grote stapels vierkante balen kuilgras. Het signaal dat er een verhuizing aan zit te komen. Jan (52) en Yvonne Rood (52), hun zoon Mark (23) en zijn vriendin Jill (25) verhuizen in januari van Barchem naar Holten. Zoon Remco (20) blijft voorlopig wonen in Barchem.

In Holten betrekken de ondernemers een melkveebedrijf met twee bedrijfswoningen. De ene is voor Jan en Yvonne. Mark en zijn vriendin gaan in het andere huis wonen.

150 meter

In Barchem heeft de familie een bedrijf met honderd melkkoeien. Spelbreker is het nabijgelegen Natura 2000-gebied Stelkampsveld. 'De rand van dit natuurgebied ligt vlak bij ons bedrijf. Kijk, daar is de parkeerplaats voor wandelaars. Die ligt nog geen 150 meter hiervandaan', wijst Mark Rood.

Het beheerplan voor Stelkampsveld gaat uit van vernatting van delen van het natuurgebied. Ook is het de bedoeling om omliggende landbouwgrond om te vormen tot natuurgrond. Als het bedrijf van Rood in Barchem zou blijven, zouden de maatregelen voor Stelkampsveld nogal wat gevolgen hebben.

Natuurgrond

'We hebben een perceel midden in het gebied. Dat zou door vernatting landbouwkundig gezien niet veel waarde meer hebben. Verder hebben we een 6,5 hectare grote, lagergelegen kavel aan de rand van het gebied. De plannenmakers willen daar natuurgrond van maken door het verwijderen van de bouwvoor.'

Ook op andere plekken belemmert natuur de bedrijfsontwikkeling van Rood in Barchem. 'We pachten in de regio losse grond van terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De verpachters komen steeds met nieuwe beperkingen zoals een scheurverbod of het niet meer toestaan van kunstmest. Op die manier kun je niet boeren. Het is elke keer wat.'

Matige verkaveling

Een landbouwkundige beperking van het bedrijf in Barchem is de matige verkaveling. De huiskavel is 13 hectare groot. De rest van de 45 hectare is verdeeld over meerdere veldkavels.
Vanwege de natuurmaatregelen in de nabijheid van hun bedrijf zijn Jan, Yvonne en beoogd opvolger Mark er al jaren van overtuigd dat ze op een andere plek meer mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling hebben.

Toch heeft het lang geduurd voordat de ondernemers en provincie overeenstemming over verkoop van het bedrijf bereikten. 'De afgelopen tien jaar hebben we twee keer eerder een bod gehad van provincie Gelderland. Beide keren leek het nergens op. Een bedrijfsverplaatsing was daarmee financieel niet haalbaar', vertelt Jan Rood.

Tip

Begin dit jaar begon het balletje opnieuw te rollen. 'We kregen een tip dat er in Holten een mooi melkveebedrijf te koop zou staan. Op een zondagmorgen zijn we er eens langsgereden. Later zijn we op het bedrijf gaan kijken. Al snel was onze conclusie: hier willen we heen.'

Een bedrijfsverplaatsing over niet al te grote afstand is altijd zijn wens geweest. 'Verplaatsen naar Groningen of zo is niets voor ons met altijd die koude zeewind om je heen. Brrr.'
Met een concreet plan om zijn melkveebedrijf naar Holten te verplaatsen toog Rood opnieuw naar de provincie. 'Huub Stortelder van makelaar Maalderink & Lutke Willink heeft voor ons onderhandeld. Zoiets kun je niet zelf. Die ambtenaren schuiven je zo onder tafel.'

Grond bij huis

Bij het nieuwe bedrijf in Holten ligt alle grond, 60 hectare, bij huis. De huidige eigenaar melkt 150 koeien in een stal uit 2010. Voor het melken is er een carrouselmelkstal. Natuurbelemmeringen zijn er niet.

Voor Rood biedt het nieuwe bedrijf de mogelijkheid om een groeisprong te maken van 100 naar 150 koeien. Het is de bedoeling dat zoon Mark straks meer uren in het bedrijf gaat meewerken. Nu besteedt hij zijn tijd nog vooral aan zijn eigen onderneming die zich richt op de aanleg van tuinen.

Vierde boer

De onderhandelingen met provincie Gelderland verliepen taai. 'Ons uitgangspunt was dat de bedrijfsverplaatsing ook financieel vlot mogelijk zou moeten zijn.' Uiteindelijk gaf de provincie toe en bereikte afgelopen zomer overeenstemming met Rood. Daarmee is hij de vierde boer nabij Natura 2000-gebied Stelkampsveld die verkast. 'Als wij ook weg zijn, kan het waterpeil omhoog.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  5 %
Meer weer