Online platform over voortgang Natura-gebieden

De 119 gebiedsrapportages en drie landelijke monitoringsrapportages van de Natura 2000-gebieden in Nederland zijn binnenkort door iedereen in te zien. Het bureau Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkelt hiervoor een online platform.

Online+platform+over+voortgang+Natura%2Dgebieden
© Mike Schellart

Het platform wordt gekoppeld aan het instrument Aerius Monitor, waarin onder meer wordt berekend op basis van de depositiewaardes hoe groot een veehouderij kan uitbreiden.

'In AERIUS zit al veel informatie over onder meer stikstof. In een aantal sessies hebben we samen met de PAS-partijen uitgewerkt welke functies erbij moeten komen om het geschikt te maken voor onder andere de monitoringsrapportages. Momenteel wordt gewerkt aan een basisversie. Zo nodig kan het platform in een later stadium verder worden uitgebreid", zegt Gwenn van der Schee, procesmanager PAS-Monitoring.

Effecten

Omdat dit het eerste jaar is dat de PAS van kracht is, zijn nog niet alle effecten van het versterken van de natuur meetbaar. Wel is aan te geven welke herstelmaatregelen de provincies al genomen hebben.

Van der Schee: 'Van de 2200 herstelmaatregelen die worden uitgevoerd, is slechts van acht maatregelen nog geen informatie binnengekomen.' Uit de gegevens blijkt dat de uitvoering van de herstelmaatregelen op schema ligt.

Wel geeft hij aan dat het bij 43 herstelmaatregelen de vraag is of ze volgens planning kunnen worden doorgevoerd. 'Vaak gaat het daarbij om factoren waar je geen invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld als er grond moet worden aangekocht. Hiermee zijn vaak lange en soms juridische procedures gemoeid. Met als gevolg vertraging voor de planning.'

Methode

Ook wordt gewerkt aan een methode om vast te stellen of de herstelmaatregelen effectief zijn. Van der Schee: 'Het is de bedoeling dat we begin 2017 voor elke herstelmaatregel precies weten welke set van procesindicatoren daarvoor gemonitord moet worden.'

'Voor een bepaalde maatregel stel je dus bijvoorbeeld vast dat je de grondwaterstand gaat monitoren. Vervolgens geef je aan welke stappen je zet en welke gegevens dit voor de monitoring oplevert.”

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  2° / -3°
  10 %
 • Zondag
  1° / -1°
  10 %
 • Maandag
  2° / -3°
  10 %
Meer weer