Bezwaar maken tegen melding PAS heeft geen zin

Boeren hoeven niet te vrezen dat een melding onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) juridisch wordt aangevochten. De Raad van State heeft in een drie zaken geoordeeld dat een melding geen besluit is.

Bezwaar+maken+tegen+melding+PAS+heeft+geen+zin
© Mike Schellart

Dit oordeel is gegeven in drie meldingszaken, aangespannen door de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), de vereniging Leefmilieu en Stichting Sirene (en anderen) in verband met meldingen van bedrijven gelegen in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.

Over het bedrijf in Gelderland was in november 2015 door de Raad van State al het voorlopig oordeel gegeven dat de melding geen besluit betreft.

Uitbreiding

Veel veehouders doen een melding van hun uitbreiding of verbouwing van hun bedrijf sinds de PAS op 1 juli 2015 van kracht is. Als de uitbreiding niet tot een grotere stikstofdepositie leidt van 1 mol per hectare per jaar op een Natura 2000-gebied, dan volstaat een melding. Is de uitbreiding groter, dan is een Natuurbeschermingswet (NB)-vergunning nodig.

In de drie zaken gaat het om voorgenomen uitbreidingen van boerenbedrijven in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De respectievelijke geringe toenames van depositie door deze uitbreidingen vielen niet onder de vergunningplicht, maar moesten wel gemeld worden.

Grenswaarde

Daarbij oordeelt de Raad van State dat 'de meldingsplicht er uitsluitend toe strekt om de betrokken bestuursorganen in de gelegenheid te stellen het gebruik van de depositieruimte voor activiteiten onder een grenswaarde te monitoren; met de meldingsbevestiging wordt aan de melder bevestigd dat zijn melding is ontvangen.'

Bovendien oordeelt de Raad dat het doen van een de melding en het verkrijgen van een meldingsbevestiging niet als voorwaarden zijn gesteld voor de uitzondering op de vergunningplicht, want deze volgt al uit de wet.

Nu de Raad van State oordeelt dat hier geen sprake is van een besluit, kan er tegen een melding of een meldingsbevestiging geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De gemelde uitbreidingen kunnen dus doorgang vinden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  28° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  29° / 14°
  10 %
Meer weer